V rámci projektu „Lepší angličtina = Lepší příležitosti“, financovaného z programu Erasmus+, jsem se v termínu od 13. 3. – 25. 3. 2022 zúčastnila jazykového kurzu v Edinbrughu.  Pro tento jazykový kurz byla vybrána jazyková škola Inlingua, která má celosvětovou síť center a letité zkušenosti ve výukových metodách cizích jazyků. Kurz byl sjednán na 30 vyučovacích hodin ve dvou týdnech. Každý den jsme měli dva bloky výuky po 90 minutách.

Nejdříve jsem byla zařazena do třídy úrovně B1, kde byli studenti z Kuvajtu, Ománu, Japonska, Korey a Francie. Bylo jich celkem 9 ve věkovém průměru cca 21 let. V této skupince jsem byla po dobu tří dnů. Naším učitelem byl Bernard, rodilý Ir, který však velkou část života pobýval v zahraničí. Zaměřovali jsme se především na konverzaci. Také jsme se věnovali gramatice, a to především třetímu kondicionálu. Jelikož v této skupině byli převážně středoškoláci, v průběhu výuky jsme soutěžili a hráli hry, např. slovní fotbal anebo soutěž ve vytváření originálních vět s použitím probírané látky.  

Po těchto třech dnech jsem byla na základě výsledku testu přesunuta do vyšší úrovně B2, ve které jsem zůstala až do konce svého pobytu. Ve skupině byli studenti z Indie, Polska, Itálie a Německa. Lektor Mark se zaměřoval na gramatiku a slovní zásobu. Velice dobře uměl vysvětlit významy slov a frází, takže nebylo třeba používat překladač. Věnoval se s námi také správné intonaci. Z gramatiky jsme probrali užití pomocných sloves a stupňování přídavných jmen. Poznámky, příklady a věci, které jsme neznali, nám zapisoval do sdíleného dokumentu, abychom se k tomu mohli později vracet, což jsem velmi ocenila po příjezdu z mobility.

V následujícím týdnu se nám znovu vyměnili vyučující, takže jsme mohli poznat dalšího skvělého lektora. Tentokrát jím byl Taiga z Austrálie, původem Japonec. V jeho hodinách jsme probírali předpřítomný čas, správnou výslovnost slov podle pravidel a slova, která se vyslovují více způsoby. 

Ačkoliv se učitelé a jejich výukové metody v něčem lišili, vždy nám poskytli texty, cvičení a pracovní listy na jednotlivá témata, která s námi probírali. Měli jsme tedy dostatečnou oporu ve výukovém materiálu.

Během přestávek mezi vyučovacími bloky jsme se scházeli ve společenské místnosti, kde bylo malé občerstvení. Mohli jsme zde konverzovat a více se poznávat. Odpoledne po výuce organizovala škola společenské akce a výlety, kterých jsem se zúčastnila. Večer na pokoji jsem měla samostudium angličtiny a také jsme s kolegyněmi připravovaly soutěžní dny, které realizujeme ve druhém pololetí školního roku 2021/2022.

Během celého pobytu jsem měla možnost poznat různé kultury. Nejvíce mě zaujalo vyprávění o vzdělávání v Indii. Lidé tam mohou studovat pouze do 40 let a zároveň nesmí přesáhnout pauzu 10 let ve studiu. Pak ztrácí právo ke studiu. Dále mě zaujalo, že důchodový věk zde začíná překročení šedesátky, ale stát penzistům žádné finanční prostředky nevyplácí. V této situaci se o ně musí postarat rodina, děti. Nebyla jsem v naší skupině jediná, koho takto nastavený sociální systém překvapil.

Angličtinu jsme procvičovali i mimo výuku, zejména pak během společenských akcí a vzdělávacích exkurzí, na kterých nás doprovázeli samotní učitelé. Hned druhý den školy jsme se autobusem vydali do Rosslyn Chapel, která je vzdálená necelou hodinu od Edinburghu. Druhá památka, kterou jsem navštívila, byl Georgiánský dům, který se nachází v srdci Edinburghu. V každé místnosti měl službu jeden dobrovolník, od kterého jsme se dozvídali detaily o účelu a vybavení dané místnosti. Opět jsme si tedy mohli procvičovat angličtinu. Také jsme zde zhlédli dokumentární film.

Další památku, kterou jsem s dalšími studenty z jazykové školy navštívila, byl Holyrood Palace. Zámek z 16. století byl dříve hlavním sídlem skotských králů, teď však slouží jako oficiální sídlo britského panovníka. Při návštěvě panovníka nebo společenské události je palác veřejnosti uzavřen. My jsme si ho ale naštěstí prohlédnout mohli. Při vstupu jsme obdrželi audio průvodce, takže jsme si mohli v klidu celý areál prohlédnout a komentáře si poslechnout opakovaně. 

Účast na jazykovém kurzu považuji za velmi přínosnou a obohacující. Pobyt mi pomohl se znovu rozmluvit, zlepšit se v poslechu a doučit se chybějící gramatiku. Své nově nabyté jazykové znalosti a dovednosti uplatním při školních mezinárodních aktivitách a projektů, které naše škola plánuje. Mimo těchto dosažených znalostí a dovedností jsem získala novou sebejistotu při sociální interakci v anglickém jazyce.