V rámci projektu Lepší angličtina = Lepší příležitosti, podpořeného prostředky Erasmus+, jsem měla možnost zúčastnit se jazykového kurzu angličtiny, což jsem velice přivítala.

Jazyková škola Inligua měla vše velmi dobře připravené, s velkým předstihem poslala všechny potřebné informace, účastníci kurzu dostali potřebné texty a pracovní listy.

Na základě vstupního testu, který se konal on-line ještě před zahájením kurzu, jsme byli rozřazeni do kurzů podle úrovně znalostí. První vyučovací den pak proběhl ještě ústní pohovor pro finální zařazení do vybrané skupiny. Lekce byly realizovány v malých skupinách, v mé bylo konkrétně 9 osob z různých koutů světa jako například Kuvajt, Omán, Japonsko, Korea nebo Francie. Kurz zahrnoval celkem 15 vyučovacích hodin během 5 dnů. Každý den jsem absolvovala dva bloky po 90 minutách.

Lekce byly tematicky zaměřené, na začátku jsme se bavili o rodině a našich zálibách, o prioritách v našem životě. Velmi zajímavé bylo téma média a moderní technika v současné společnosti, kde jsme mimo jiné diskutovali o tom, kolik prostoru věnujeme sociálním sítím, chytrým telefonům a počítačům a jak moc jsou pro nás v moderní době (ne)postradatelné. Mně osobně velmi bavily texty o literatuře a historii. Každý z přítomných měl například vybrat nějakou osobnost, která je pro něj inspirativní, a představit ji ostatním. Jeden z pracovních listů byl také například na téma Agatha Christie a její detektivní příběhy, bavili jsme se také o filmových adaptacích podle jejích děl. Tento materiál byl pro mě inspirací s ohledem na CLILové hodiny pro knihkupecký obor, na kterých spolupracujeme s Pavlínou Vočkovou. Literární tematice v angličtině jsme se v rámci pobytu věnovaly i mimo výukové lekce – chystaly jsme literární projektový den.

Lekce obsahovaly vždy část poslechovou, čtení textu, pracovní listy k danému tématu, od kterých se následně odvíjel i výklad gramatiky, idiomatiky a frazeologie. Na závěr byla pravidelně zařazena skupinová diskuze na aktuální téma.

Velmi pozitivně hodnotím to, že se v polovině týdne vystřídali lektoři, takže jsem měla možnost slyšet dalšího rodilého mluvčího, odlišné byly pochopitelně i výukové postupy, a tak byla náplň lekcí různorodější a zábavnější.

Naše výuka probíhala v historickém centru města Edinburgh, takže jsme měli možnost navštívit v odpoledních hodinách řadu zajímavých lokalit. Během prohlídek kulturních památek jsem tak měla další možnost rozšiřovat si slovní zásobu, v praxi jsem mohla procvičovat anglickou konverzaci. V těsné blízkosti našeho ubytování se nacházelo Muzeum města Edinburgh, kde je instalovaná expozice o původu, historii a legendách města. Navštívila jsem také Skotskou národní galerii, Národní muzeum, Katedrálu sv. Jiljí (St Giles‘ Cathedral) a metropolitní katedrálu Pany Marie. Prošla jsem několik vyhlídkových míst poblíž monumentálního středověkého hradu a na návrší Calton Hill, kde je Národní památník Skotska (obětem napoleonských válek), památník viceadmirála Nelsona a básníka Roberta Burnse, městská observatoř a mnoho dalšího. Staré město i tato lokalita jsou zapsané na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Předposlední den odpoledne jsme společně s dalšími studenty jazykové školy navštívili Zámek Holyrood (Holyrood Palace nebo Holyroodhouse), který je oficiálním sídlem britského panovníka ve Skotsku, v Edinburghu. Leží na kraji oblasti města zvané tradičně Královská míle. Od 16. století sloužil jako hlavní sídlo skotských králů. Alžběta II. tráví v Holyroodu tradičně jeden týden na začátku léta.

Jazykový kurz trval sice pouhých pět dnů, ale rozhodně byl pro mě v oblasti rozvoje jazykových kompetencí velkým přínosem. Projektové dny, které probíhaly v posledních několika týdnech, měly některá zadání v angličtině, případně se zaměřovaly na tematiku anglicky píšících autorů.

Dagmar Kuželová