Žáci prvního ročníku na závěr školního roku navštívili Drážďany.

Společně jsme si prohlédli mnoho památek s výkladem. Součástí výletu byla také návštěva Galerie

starých mistrů. Viděli jsme obsáhlou sbírku obrazů z období od 15. do 18. století.