Naše škola je poskytovatelem programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu (DofE – The Duke of Edinburgh’s International Award). Žáci si mohou na základě svých vlastních preferencí vybrat aktivity ze tří oblastí. Jedná se o pohyb, dovednost a dobrovolnictví. Těmto aktivitám se pak pravidelně věnují. S formulací a podporou v průběhu plnění aktivit jim pomáhají odborně proškolení vedoucí. Součástí je také týmová expedice v přírodě, kterou si žáci s pomocí vedoucích naplánují a zrealizují. Díky neformálnímu vzdělávání rozvíjí účastníci své znalosti, dovednosti a upevňují hodnoty, které jsou potřebné v každodenním životě. Celý program je vytvořen s důrazem na dobrovolnost, stanovování si vlastních cílů a vlastní odpovědnost za výsledky. Nezáleží tedy na fyzické kondici nebo sociálním zázemí. Stačí jen chtít. Po úspěšném absolvování získá účastník mezinárodně uznávaný certifikát, který je nejenom odměnou za jeho vytrvalost a seberozvoj, ale také může pomoci u přijímacích řízení na vysoké školy. Pokud se v průběhu školního roku rozhodnete do programu zapojit, neváhejte se obrátit na Mgr. Barboru Frischerovou, MgA. Annu Jurecovou nebo Bc. Romana Kosíka.

Setkání žáků – seznámení s projektem