Pedagogové a žáci oborů grafický design a propagace navštívili na začátku října přehlídku současného mezinárodního designu, která se konala ve výstavních prostorách Gabriel Loci na pražském Smíchově. Společně si prohlédli expozici rozdělenou na Superstudio a Openstudio. Tématem letošního ročníku pětidenního festivalu designu byl Les.