V polovině března jsem se zúčastnila služební cesty v rámci programu Erasmus+. Cílem pobytu bylo prohloubení znalostí obecné angličtiny a získání zkušeností s používáním technologií při výuce. Těchto cílů bylo dosaženo v rámci pětidenní výuky od 14. 3. do 18. 3. 2022 v jazykové škole Inlingua ve městě Edinburgh.

Do hlavního města Edinburgh jsem přiletěla v neděli z pražského letiště Václava Havla. Výuka započala v pondělí ráno a probíhala pět pracovních dnů. Obsahovala deset devadesátiminutových lekcí obecné angličtiny a čtyři specializované lekce pro učitele odborné angličtiny. Výuka probíhala od 9:00 do 14:45 s přestávkou na oběd od 12:15 do 13:15.

V dopoledních hodinách probíhaly lekce obecné angličtiny a v odpoledních hodinách jsme se zaměřovali na využití technologií ve výuce metodou CLIL. Obecná angličtina obsahovala rozvoj jazykových dovedností (mluvení, čtení a psaní) a gramatiku. Učitelé se v půlce týdne vyměnili, což jsem vzhledem k odlišným akcentům i přístupu ocenila. Tematicky jsme obsáhli různá témata, např. povahové vlastnosti, výtvarné umění a další. Při výuce bylo ve třídě obvykle sedm studentů. Složení mojí skupiny bylo velmi pestré, zastoupeno bylo šest národností – česká, slovenská, švýcarská, ománská, bosenská a japonská. Komunikace v rámci školy i mimo ni tedy probíhala výlučně v angličtině.

Po 15. hodině nás čekaly sociální aktivity pořádané školou, díky kterým jsme si v přirozeném prostředí procvičovali komunikační dovednosti a zároveň poznávali místní historii i kulturu. Z těchto aktivit bych zmínila například návštěvu Rosslynské kaple.

Kurz CLIL&Technology in the Classroom probíhal na počítačích MAC a tabletech iPad. První část kurzu obsahovala základy ovládání operačního systému MAC OS a rozdíly ve srovnání s operačním systémem Windows. Jednalo se o mou první zkušenost s tímto systémem. Získané znalosti využiji v nové učebně s počítači MAC, která byla nedávno nainstalována na naší škole.

Další část kurzu byla věnována níže uvedeným technologiím, které je možné využít při výuce širokého spektra předmětů: Readability Calculator, Oxford Learner’s Dictionaries – Text Checker, compleat Web Vocabulary Profiler, classic Word Cloud generator, text Inspector rewordify, google Translate and Concatenate functions, puzzleFast…

Anna Bocko Bartková