Dne 19. 12. 2022 proběhlo v aule školy školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnili se žáci napříč všemi ročníky. V krajském kole budou naši školu reprezentovat žáci ze tříd 4B, 3A2 a 2A2.
Velké poděkování patří všem organizátorům a zúčastněným!

„Podstata národa je dána jazykově. Základní podmínka jeho existence je v totální restauraci češtiny jako kulturního jazyka. Čeština se má stát jazykem plně rozvinuté kultury. Tím se umožní vzdělanost a společenský vzestup.“
     Josef Jungmann

Fotografie: Archiv SŠ DUKE Náhorní a archiv Natálie Řehákové (3A2)