Jak žili a putovali českoslovenští legionáři se dozvěděli žáci 2. C, když se v rámci výuky dějepisu vydali
na Masarykovo nádraží, kde má v těchto dnech Legiovlak jednu ze svým zastávek. Během
komentované prohlídky se dozvěděli nejen základní informace o československých legionářích na
východní frontě, ale také mnoho zajímavých detailů z každodenního života těchto vojáků.

Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, která vytvořila repliku legionářského vlaku z let
1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále probíhaly válečné operace československých legií. Vlak
se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagónů, kterými se českoslovenští legionáři přepravovali napříč
Ruskem. Vzhledem k tomu, že vagóny byla vlastně kasárna na kolejích, ve kterých vojáci trávili dlouhé
měsíce i roky, nesměly chybět vagóny sanitní, poštovní, prodejní nebo vagón kovářský. Způsob boje
pak přiblížil obrněný vagón. Rovněž byl k vidění i vagón ubytovací pro běžné vojáky (tzv. těpluška) i
také luxusnější pro důstojníky.

Průvodce vlakem oděný v dobové legionářské uniformě přiblížil žákům každodenní život vojáků i
poučil o exponátech, které byly rovněž součástí jednotlivých vagónů. Posádka v Plukovní prodejně
navíc dokáže dohledat v databázi legionářů konkrétní osoby, takže bylo možné zjistit, zda má někdo
z přítomných mezi svými předky legionáře. Tato databáze je také neustále doplňována o nové
fotografie, dokumenty i jiné předměty. Ambiciózním cílem Čs. obce legionářské je ke každému
legionáři doplnit i jeho fotografii a projekt Legiovlaku tomuto cíli velmi výrazně pomáhá.