Zveme na konferenci!

Dvouletý projekt Handbook for RSP Readers, jehož se účastníme jako jeden ze čtyř evropských partnerů, se blíží ke svému konci. Důležitým výstupem
je celodenní konference na téma čtenářské gramotnosti žáků a mládeže, kterou jsme naplánovali na 5. června 2018. Inspirováni Karlem Čapkem jsme ji nazvali Kniha je nejmocnější zbraní národa a jsme poctěni, že zde vystoupí tyto osobnosti: PhDr. Jaroslav Císař (šéfredaktor časopisu Čtenář), Mgr. Zuzana Říhová, Ph.D. (vedoucí katedry české literatury na Oxfordské univerzitě v letech 2014 – 2017), Mgr. Sandra Vebrová Fialová (scenáristka a spisovatelka literatury pro děti) a MgA. Ivana Myšková (prozaička nominovaná na ocenění Magnesia Litera). V závěrečné části programu se uskuteční čtyři paralelní workshopy pro učitele s aktivitami na podporu čtenářství u žáků. Dva budou určeny vyučujícím anglického jazyka a dva vyučujícím českého jazyka a literatury. Díky finanční podpoře programu Erasmus+ je účast bezplatná. Přihlášky očekáváme na e-mailové adrese vockovap@ssnahorni.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *