Zrušení výuky – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Na základě mimořádného opatření MZ ČR se s účinností ode dne 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále se zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Tato opatření platí do odvolání.

V této souvislosti:

  • všechna výuka se ruší, včetně odborného výcviku a učební praxe,
  •  obědy byly centrálně odhlášeny,
  • žáci obdrží závazné pokyny k samostudiu prostřednictvím systému Bakaláři, případně pomocí jiných nástrojů dohodnutých s jednotlivými vyučujícími

Aktuální informace budou zveřejňovány na webu školy. Průběžně prosím sledujte naše webové stránky .

Vedení školy