Získali jsme Evropskou jazykovou cenu Label 2017

 Dne 21. 6. 2017 byla naší škole na MŠMT ČR slavnostně udělena Evropská jazyková cena Label 2017 za projekt “Kreativní učitel – kreativní žáci”.
Zásluha patří zejména koordinátorce projektu Mgr. Pavlíně Vočkové a kolegům Mgr. MgA  Filipu Horákovi a Mgr. Janu Pytlovi. Gratulujeme!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *