Závěrečné zkoušky (aranžér)

Jaké budou závěrečné zkoušky oboru aranžér v roce 2019?

Závěrečné zkoušky JARO 2019

Jmenování zkušební komise

3. 6. od 8hod písemná zkouška, jedno z těchto témat je přiděleno ředitelkou školy

3. 6.  losování zadání praktické závěrečné zkoušky -v dílnách ve škole (po skončení písemné části)

4. 6. -7. 6. praktické závěrečné zkoušky

14. 6. od 9hod ústní závěrečné zkoušky před komisí– žák losuje 1 otázku z 25 – Obsahové okruhy

Více informací na stránkách NUV

Dotazy lze psát i enderlep@ssnahorni.cz

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *