Začínáme!

V tomto školním roce rozjíždíme nový projekt spolupráce mezi školami, který je podpořený programem Erasmus+. I nadále se chceme věnovat čtenářské gramotnosti a vztahu k literatuře, zároveň jsme se u příležitosti stoletého výročí vzniku naší republiky rozhodli zaměřit i na společnou historii Čechů a Slováků. Naším partnerem je Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika z Rožňavy na Slovensku. Projekt nese název „Učme se číst, čtením se učme“ a poběží 23 měsíců. Z naší školy je do něj zapojena celá třída 1B, 3B2 a sedm žákyň ze 3A1. Z vyučujících se na projektu kromě koordinátorky Pavlíny Vočkové podílí Dagmar Kuželová, Aleš Lacka a Pavla Jiříčková. Projekt má již své logo, jehož autorem je Jakub Kačerovský ze 4A1. O vítězi rozhodovali žáci rožňavské školy. V nejbližší době zprovozníme facebookové stránky.

Máme naplánovány čtyři výjezdy: na podzim roku 2018 a 2019 přivítáme slovenské žáky u nás a na jaře 2019 a 2020 vyjedeme my k nim. Smyslem těchto mobilit je zejména intenzivní práce na výstupech projektu, ale také navázání nových přátelství mezi účastníky, ke kterému jistě výrazně přispívají společné zážitky.

První setkání proběhlo v týdnu kolem 17. listopadu. Hlavní náplní týdenního programu byly exkurze a tvůrčí dílny s různorodým zaměřením. Pro účastníky je nachystali současní čeští spisovatelé. Žáci si předem vybrali některý z workshopů. Volili mezi scenáristikou, k níž patřila i návštěva České televize, hudební publicistikou včetně exkurze do rádia Beat, hereckými monografiemi doplněnými o návštěvu zákulisí Divadla na Vinohradech, golemovskou tematikou, Franzem Kafkou a pražskou beatnickou poezií. Ve všech třídenních workshopech se nejprve „v terénu“ čerpala inspirace a o víkendu se pokračovalo ve škole. Cílem bylo vytvořit publikovatelné texty a také díky nově nabytým znalostem udělat zásobník kvízových otázek do deskové hry, která je hlavním výstupem prvního pražského setkání.

Doprovodný program sledoval významné mezníky v naší společné historii. První republiku jsme si připomněli filmem Hovory s TGM v kině Lucerna. K dokreslení atmosféry jistě přispělo posezení v tamní kavárně, která má svůj nepopsatelný půvab a od dob svého vzniku se skoro nezměnila. Ovšem káva a zákusky byly za trochu jiné peníze než před sto lety … S ohledem na významné výročí jsme zavítali na místa, která nás nejen přiměla k upřímnému zamyšlení (výstava Paměť národa), ale díky svéráznému a neotřelému přístupu průvodce také docela pobavila (Legiovlak). Každý jistě už z dáli pozná budovu Národního divadla, my jsme v rámci komentované prohlídky vyšli až na horní terasu s výhledem na Pražský hrad, Petřín či Národní třídu. Dále jsme absolvovali přednášku o Václavu Havlovi, na kterou navazovalo večerní představení Audience v divadle D21. Snad si z něho žáci budou pamatovat víc, než jen přemítání o tom, zda to pivo, které herci pili, bylo s alkoholem či bez …

Kromě výše zmíněných akcí, které se odehrávaly v centru Prahy, jsme chtěli poukázat také na to, že se významné historické momenty odehrávaly i v okolí naší školy, proto jsme ve čtvrtek ráno vyrazili nejprve na Kobyliskou střelnici, jejíž smutnou historii slovenské návštěvě přiblížila Adéla Petrilaková (3A1), a pak jsme pokračovali dále směrem k Ďáblickému hřbitovu. Tam na nás již čekala vyučující dějepisu Pavla Jiříčková, která si pro nás připravila poutavý výklad a také pracovní listy. Toto místo by si zasloužilo víc pozornosti, proto plánujeme nový projekt, který by se mu patřičně věnoval.

Na konci projektového setkání obdrželi účastníci certifikáty, ale jejich práce bude ještě chvíli doznívat, protože všichni zůstávají ve spojení s lektory workshopů, aby dokončili své texty. Pak nastane čas na další úkoly, které propojí proběhlé pražské a budoucí rožňavské setkání. To má na starosti slovenská kolegyně Eva Szanyiová, která prý z Prahy odjížděla s mnoha nápady. Takže se těšme, protože nudit se rozhodně nebudeme!

Pavlína Vočková a Dagmar Kuželová