Simulované soudní jednání na Právnické fakultě UK

Co je ještě žert a co už vážná věc? Odpověď na tuto otázku hledali žáci 2A1 při simulovaném soudním jednání.

Druhý květnový čtvrtek třída 2A1 navštívila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se žáci v rámci výuky práva zúčastnili simulovaného soudního jednání neboli moot court a vyzkoušeli si právo v praxi pod odborným vedením studenta práv Jana Ilka.

Jednotliví žáci se na dvě hodiny stali aktéry trestněprávního případu Nevinný žert, který se zakládal na skutečnosti. Úkolem žáků bylo osvojit si znalosti trestního práva a ty následně aplikovat při soudním jednání. Přípravy k simulovanému soudnímu jednání probíhaly již od začátku dubna, kdy se celá třída seznámila nejen s případem, ale také se základy fungování trestního procesu. Žáci si poté rozdělili role soudců, státních zástupců, obhájců, obžalovaného, poškozené, svědků, novinářů a diváků. Následně si každý na základě poskytnutých materiálů nastudoval svou roli.

Dne 11. května se všichni sešli v simulované soudní síni a předseda soudu, Jan Javorský, zahájil soudní jednání s obžalovaným Petrem Kuruczem (Filip Sůva), studentem 2. ročníku gymnázia, na kterého podala trestní oznámení jeho spolužačka Veronika Jánská (Tereza Hátlová). Obžalovaný údajně o přestávce svou spolužačku obtěžoval. Záleželo pouze na výsledku soudního procesu, zda bude obžalovaný za své jednání odsouzen a jaký trest mu případně bude udělen. Žáci se do svých rolí dokonale vžili a klidně by jednali ještě déle.

Na konci programu Jan Ilek celý případ s účastníky odborně rozebral a sdělil jim, jak soudce skutečně v tomto případu rozhodl. Při zpětné reflexi žáci hodnotili velmi pozitivně možnost zkusit si soudní jednání na vlastní kůži a zároveň si uvědomili nelehkou pozici soudce.

Simulovaný soudní proces si v rámci hodin ZSV pod vedením paní učitelky Soni Fohlerové vyzkoušeli i studenti třídy 2A2 a 2D. I přestože se soudní proces konal v prostorách naší školy, ujali se žáci všech zapojených tříd svých rolí v rámci simulovaného soudu s velkým nadšením, za což jim patří pochvala.

Průběh soudního jednání je možné zhlédnout na níže přiložených fotografiích.

Soňa Fohlerová, Martina Strnadová a třída 2A1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *