Za jazykovými certifikáty do sídla Britské rady

Skupina studentů vyšších ročníků pokročilých v anglickém jazyce navštívila se svými pedagogy sídlo Britské rady (British Council). Organizace s celosvětovým působením, mezi jejíž priority patří vzdělávání, věda i mezinárodní spolupráce, sídlí v centru Prahy a klade si za cíl budovat mezi jednotlivými státy vzájemné kulturní vztahy, respekt, porozumění a překonávání jazykových bariér.

S rostoucí znalostí angličtiny našich studentů se proto návštěva této organizace jeví jako logický krok. Britská rada má totiž ve své působnosti možnost skládat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty, jejichž úroveň obtížnosti je vyšší než současná česká maturita z AJ. A protože splnění státní maturitní zkoušky z anglického jazyka nepředstavuje  pro některé naše studenty žádnou větší výzvu, bylo na místě podívat se, jaké jsou jejich další možnosti v oblasti cizích jazyků.

Cílem naší návštěvy byla konkrétně mezinárodně uznávaná zkouška FCE (First Certificate in English), o jejíž splnění naši studenti v blízké době uvažují. Tato zkouška odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Držitel certifikátu jejím splněním dokládá, že je schopen hovořit a psát na takové úrovni, aby mohl v anglicky mluvící zemi nezávisle žít, studovat či pracovat. Držitel certifikátu může též získat cenné body u přijímacího řízení na vysoké školy nebo u pracovního pohovoru u možného budoucího zaměstnavatele. Certifikát znamená formální potvrzení konkrétní úrovně angličtiny, který zvýší konkurenceschopnost jeho držitele na trhu práce.

Lektor naše studenty seznámil zejména s ústní částí této zkoušky, kterou si za jeho asistence též aktivně vyzkoušeli. Bližší informace o zbývajících částech – psaní, čtení, poslech – se studenti dozvědí v některé z následujících hodin anglického jazyka od svých vyučujících.

Přejeme jim hodně zdaru při skládání zkoušky!

Mgr. Daniel Dřímal
Mgr. Eva Skalová