Za historií do Muzea hl. města Prahy

Se studenty 2. B oboru KNC jsme se vydali do Muzea hlavního města Prahy na dva vzdělávání programy zaměřené na naši historii. Prvním bylo seznámení se s Langweilovým modelem Prahy, který vznikal celých 11 let v první polovině 19. století. V muzeu patří k nejatraktivnějšímu exponátům. V roce 2007 byl nově vyčištěn a osvětlen. Díky němu jsem si pohledem „prošli“ Královskou cestu, obdivovali se detailům všech historických částí vnitřní Prahy a hledali své domy, věže, kostely, chrámy, radnice, náměstí… Víte, kolik objektů Antonín Langweil slepil? Více než 2000!

Ve druhé části exkurze jsme sešli do suterénu, kde na nás čekalo loutkové ztvárnění některých z řady pražských pověstí. Z Nového Města pražského to byly O panně z tůní a O Faustově domu. Na Starém městě jsme se přenesli do Rotlevova domu, který dnes patří Univerzitě Karlově a známe ho jako Karolinum. Z Malé Strany jsme si připomněli historii Zikmundova zvonu a osudy převozu ostatků knížete Václava.

Oba programy vhodně navodily atmosféru středověku, který je i náplní našich hodin dějepisu.

11. 9. 2018 Mgr. Pavla Jiříčková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *