Významná výročí v roce 2020

Učebna číslo 42 je nejen kmenová, ale zároveň i odborná učebna se zaměřením na dějepis. Najdete zde velké množství nástěnných map jednotlivých dějinných epoch a také nástěnku, kde pravidelně můžete sledovat významná data aktuálního roku. V loňském roce se její tvorby chopilo několik žáků prvního a třetího ročníku oboru KNC. Volba témat byla pestrá, a to jak časově, tak tematicky.

Až budete ve třídě sedět, podívejte se na zeď. Třeba Vás překvapí, kolik let uběhlo od narození postavičky Vašeho dětství – pana Spejbla…