Výuková pexesa z dílny našich žáků

V době distanční výuky bylo pro učitele asi největší výzvou připravit pro žáky takové úkoly, které by nebyly jen prací pro práci, ale přinesly by studentovi při jeho zpracování, pokud možno, i radost. Jistěže spojení sousloví domácí úkol s atributem zábavný je učitelským eufemismem, nicméně příprava didaktizovaného výukového pexesa na reálie Ruska přineslo své plody.

Žáci 2.B si tak zkusili práci v ruskými weby, kde dohledávali informace k pamětihodnostem Sankt Petěrburgu.

A jaký je výsledek? Pexeso má dvě varianty. V první žák přiřazuje k obrázku jeho název, což je jednodušší, ale vzhledem k počtu dvojic, jde o celkem rozsáhlý architektonický průřez městem na Něvě.

Druhá varianta je v tripletu, kdy žák na základě esenciálního popisu objektu hledá jeho název a poté doplní obrázkem. Zde fixuje nejen znalost věcných údajů, ale také čtení s porozuměním.

Pexeso bude sloužit na hodinách ruštiny jako praktická pomůcka nejen jeho autorům 🙂