Všichni muži Hradu

V rámci tzv. „Osmičkového roku“ jsme zahájili výuku dějepisu projektem nazvaným Všichni muži Hradu. Byl věnován prezidentům, kteří se za 100 let existence naší republiky vystřídali u moci. Tvořily ho dvě části, teoretická a praktická.

Nejdříve se studenti 2. – 4. B sešli v posluchárně č. 26, kde je čekala 4hodinová přednáška s diskuzí k jednotlivým epochám. Jejím předmětem byla nejen výkladová pasáž zaměřená na stěžejní události a méně známé zajímavosti spojené s mandáty každého z prezidentů, ale i zvukové a filmové záznamy té které doby.

Cílem bylo žákům utřídit chronologii jednotlivých vlád a rozšířit znalosti z naší historie. U každé osobnosti byla zmíněna i řada citátů, zajímavých a jedinečných momentů z jejich života. Studenti se také blíže poznali s manželkami prezidentů nejen v období statusu první dámy, ale i po něm. Dozvěděli se, co nejvyšší představitelé státu rádi jedli, vařili, kde bydleli, jak trávili volný čas či dokonce, jaké měli přezdívky. Nechyběla ani zmínka o jejich poslední cestě nebo místě, kde spočinuly jejich ostatky. Samozřejmě nebyly opomenuty ani zásadní momenty, které ne vždy patřily k těm nejradostnějším. V odlehčenější části přednášky došlo i na proměnu Ježíška v Dědu Mráze, „souhy“, „balgony“ nebo flakače v kultúre. Zajímavými okamžiky byla diskuze v rámci tzv. „rozporuplných“ prezidentů, kdy jsme se společně dobrali k závěru, že ne vše, co nějak na první pohled vypadá, takovým i musí být. Každý žák dostal pracovní list, který si po svém rozšířil o nové poznatky nebo podněty k dalšímu sebevzdělávání.

V praktické části šli studenti na výstavu Slibuji věrnost republice do galerie Leica, kde mohli konfrontovat šedou teorii se zeleným stromem života. Nutno říci, že pojetí expozice se kurátorům nad míru povedlo. Zvláště rozdělení fotografií do tematických celků našlo u žáků velkou odezvu, a tak části jako prezidenti a ženy, děti, zvířata, uniformy nebo polibky – byly doslova v obležení a staly se osobitou tečkou za naším prvním projektem tohoto školního roku.

  1. 9. 2018 Mgr. Pavla Jiříčková

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *