Velký úspěch v historické soutěži

Blahopřejeme Kateřině Trávníčkové z 1.B za postup do finále v soutěži Lidice 21. Do dalšího klání držíme Kačce pěsti a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Všechny ostatní, kteří se zúčastnili, chválíme za proaktivní přístup a znalosti z moderních dějin.