Učíme se doma – od 11. března 2020 do?

Poslední aktualizace 19. března 2020 10:32 (nové od bodu 13)

Milí studenti,

tato stránka Vám bude pomáhat při potížích v komunikaci se svými učiteli na dálku.

Postupně ji budeme doplňovat o nové poznatky, o doporučení, rady. Pojďme tedy na to.

1. na začátku stránky píši datum a čas poslední aktualizace

2. informace budu číslovat, pokud budete potřebovat nějaké upřesnění, uvedete č. řádky a stručně a jasně sdělíte nejasnost e-mailem na adresu enderlep@ssnahorni.cz

3. základní komunikace mezi žákem a učitelem probíhá přes bakaweb

4. přihlášení do bakawebu – přes stránky školy, bakaweb přes mobilní aplikace není pro samostudium použitelný

5. nemám heslo – co s tím? Nastavím si nové. Jak? Po rozkliknutí odkazu Zapomenuté heslo jste vyzváni k zadání e-mailu.
POZOR – zadáváte e-mail, který jste uvedli svému třídnímu a ten ho zapsal do systému bakalář. Na tento e-mail obdržíte odkaz, přes který dokončíte nastavení nového hesla. Žádný e-mail nepřišel? To znamená, že jste zadali jinou adresu, než máme v bakaláři. Co dělat? Pokud na správný e-mail nepřijdete, napište mi enderlep@ssnahorni.cz z e-mailu, který Vám dám do bakaláře.


6. Samostudium – kde hledat pokyny od učitele? 1. rozkliknu Výuka, 2. Domácí úkoly, přečtu zadání, event. další podklady v příloze, pokud je vyžadováno elekronické odevzdávání, je u úkolu tento symbol

7. úkol plním buďto přímo pomocí textového editoru bakawebu nebo přiložením přílohy (max. velikost 4MB)

8. může se stát, že servery nezvládají nápor pilných žáků, zkuste to později, rozpracované úkoly ukládejte mimo bakaweb a v další fázi pouze zkopírujte, v krajním případě odešlete úkol učiteli přes e-mail, adresy učitelů máme na stránkách, do předmětu napište:
DÚ : jméno příjmení třída předmět

9. prosba: šiřte mezi sebou info o této stránce, neustále se stává, že žák si neumí poradit s věcmi, které zde popisuji

10. čtěte návody pozorně, dočtěte je dokonce, nepoužívejte metodu pokus – omyl

11. nejčastější chyby – omyly:

  a)žák si myslí, že bude dělat úkoly přes mobil, …

  b)žák se přihlašuje pod svým správným přihlašovacím jménem (čtyřmístné číslo) a použije heslo do školní sítě,…

  c)žák neví, že příloha je max. 4MB, pošle např. 10MB a myslí si: “je to rozbitý, ten bakaweb vůbec nefunguje”

12. u žáků vyšších ročníků je možné, že používají účty určené původně pro rodiče (rozdávalo se na zač. 1. ročníku), v takovém případě se může stát, že si sami neobnovíte heslo, protože mejl by odešel na adresu rodičů a ne Vám, a pokud rodiče nemají vyplněný email v Bakaláři, neodešle se nikam

13. všem žákům (jen 3. a 4. ročník), kteří používali přihlašovací jméno typu NNNNNNzzzz (N číslice z rodného čísla, z malá písmena), jsem vygeneroval nová přihlašovací jména, shodná s loginy do šk. počítačové sítě (čtyřmístné číslo).  Zadejte do  přihlašovacího dialogu a klikněte na ZAPOMENUTÉ HESLO a zadejte nové heslo