Tvorba studentů pro podporu seniorů a pacientů

Děkujeme našim studentům, kteří se zúčastnili tohoto smysluplného projektu!
(1.C –  v rámci hodin Společenské a osobnostní výchovy a 3. B – Tvůrčího psaní)Povzbuzující dopisy, pohlednice s jarní tématikou a velikonoční perníčky dorazily na několik oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice a do Domova s pečovatelskou službou v Klecanech. O tuto velikonoční dárkovou poštu se zasloužili studenti Střední školy DUKE Náhorní, Gymnázia Ústavní z Prahy 8, děti z Centra integrace dětí a mládeže z Karlína i jednotlivci z řad seniorů.
Mezigenerační poštu organizuje Mezigenerační Akademie z.s. v rámci projektu “Mezičasy”. Rádi bychom, aby se lidé (nejen) v těchto časech necítili tak osamoceni.

Cílem je vzájemná radost a solidarita.