Třídní schůzky – 1. ročník 2019/2020

Třídní schůzky s rodiči žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 v oboru aranžér, grafický design, ekonomika a podnikání, informační služby, knihkupecké a nakladatelské činnosti či propagace ve Střední škole designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, se konají ve středu 19. 6. 2019 od 17:00.
 
Bližší informace: Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. (tel. 284 690 554)