Street Law

V letošním roce mají studenti naší školy možnost zažít výuka práva i v jiném prostředí a jinou formou.  Díky projektu Právnické fakulty UK „Street Law“, si mohli vyzkoušet průběh soudního řízení na vlastní kůži. Na základě rozboru konkrétního případu si rozdělili role soudců, státních zástupců, obhájců a jiných osob zúčastněných na řízení a posléze v simulované soudní síni případ sehráli. Určitě to pro všechny zúčastněné byla zajímavá osobní zkušenost a většina z nás si uvědomila, že pokud už máme přijít do soudní místnosti, tak rozhodně ne v roli obžalovaného.

Zuzana Švandelíková