Školská rada

Školská rada byla ustanovana podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 167 

Členové školské rady:

  • Jan Kerbr – za zřizovatele
  • Petr Beneš – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Ing. Dana Altmanová – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Ing. Radomír Douda – za pedagogické pracovníky
  • MgA. Augustinová Barbora – za pedagogické pracovníky

Předseda školské rady: Ing. Radomír Douda
telefon: 284 680 190, e-mail: doudar@ssnahorni.cz