Školní jídelna

Stravování žáků Střední školy Náhorní
ve školní jídelně ZŠ U Školské zahrady

Stravování žáků Střední školy Náhorní je zajišťováno ve školní jídelně sousední základní školy. Níže uvádíme základní informace, nicméně doporučujeme navštívit tuto stránku, kde jsou Vám k dispozici všechny důležité dokumenty této školní jídelny, zejména pak dokument Informace pro studenty Střední školy Náhorní.

Přihlášení strávníka

Navštivte stránku a klikněte na dokument Informace pro studenty SŠ Náhorní.

Platba obědů

Ceny obědů jsou stanoveny od 1.9. 2014 takto:
Studenti SŠ Náhorní 30 Kč za oběd paušální částka za měsíc 630 Kč (21 dní x 30 Kč)

Výdej obědů

Obědy jsou pro studenty SŠ z organizačních důvodů vydávány v určitých intervalech. Tento školní rok to budou intervaly:
11:45 až 12:10
13:20 až 13:40
13:55 až 14:15
.
Je ale možné, že během začátku školního roku dojde k úpravě těchto intervalů ve prospěch větší plynulosti provozu. K identifikaci strávníka u výdeje slouží ISIC karty, které používáte pro vstup do školy.

Odhlašování obědů

Pondělí je možné odhlásit ještě ten samý den do 8.00 a to buď SMS na 702 178 759 nebo emailem. Jiné dny je nutno odhlašovat do 14.00 předchozího dne (tj. odhlásit středu lze do 14.00 v úterý). Obědy je možné odhlašovat i přes internet po přihlášení. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do vlastní nádoby. Neodhlášené obědy propadají.

Kontaktní údaje jídelny

Email: jidelna@uskolskezahrady.cz
Tel: 702 178 759
Aktuální jídelníček
Další veřejné dokumenty jídelny
Číslo účtu jídelny: 100 993 468 / 0300 (ČSOB)