Sbírka ČERVENÁ STUŽKA

Naše škola je zapojena do veřejné sbírky Červená stužka již od roku 2012, kdy se v prosinci vybralo 1180 Kč na podporu činností české společnosti AIDS POMOC, Z. S. Tento spolek se snaží pomáhat HIV pozitivním lidem v jejich těžkých životních situacích, ale je také činný v prevenci a v boji proti HIV a AIDS.  Letošní rok se nelehké úlohy prodeje stužek zhostili žáci 3C – informační služby. Vybrali 2000Kč a já jim moc děkuji za jejich ochotu a nasazení! Někteří vyrazili i do nedaleké stanice metra, kde ovšem nebyli tak úspěšní jako u nás ve škole, a za to bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jste zakoupením stužky naši sbírku podpořili.  Velice si toho vážím.

Mgr. Lucie Juppová