S Erasmem+ v Ústřední knihovně

Ve dnech 7. až 16. května se v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze uskutečnilo mezinárodní setkání čtyř evropských škol, které jsou zapojeny do projektu Handbook for RSP readers. Koordinátorem dvouletého projektu je chorvatská škola X. gimnazija Ivan Supek a dále se ho kromě nás účastní ještě škola ze Slovenska a ze Sicílie. Hlavní náplní pražského setkání byla zejména práce s předem vybranými povídkami a romány. Každý partner, kterého zastupovali vždy dva učitelé, byl zodpovědný za jeden pětihodinový workshop koncipovaný pro dvaadvacet žáků. Naši školu reprezentovali žáci z oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a grafický design, a sice Katarína Galgocyová, Lenka Jakubíčková, Valerie Kolářová, Hana Petržílková, Matěj Polák a Klára Šílová. Zajímavostí českého workshopu byla účast anglicky píšícího autora Toma Hadravy, který zúčastněným přiblížil práci spisovatele. K aktivitám, které mezi žáky sklidily největší úspěch, patřila soutěžní hra družstev zaměřená na orientaci v knihovně. Kromě toho se hrála pantomima, vymýšlely se dialogy nebo se jednoduše pracovalo se slovy a fantazií. Zúčastněné žáky z naší školy čeká na začátku příštího roku cesta do Rožňavy, kde budou mít na dvojjazyčném gymnáziu příležitost zkusit si, jak vypadá výuka všeobecně vzdělávacích předmětů v angličtině.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *