S Erasmem+ na Maltu

Učitelé našíškoly, Anna Jurecová a Marek Tischler, absolvovali v únoru letošního roku jazykový kurz v rámci programu Erasmus+.Účastníci projektu vyjeli na dvoutýdenní vzdělávací kurz pořádaný jazykovou školou Link School of English sídlící ve Swieqi na Maltě.Společná dopolední výuka byla zaměřená na rozvoj jazykových kompetencí, odpoledne probíhaly specializované kurzy. Zatímco Marek Tischler se zabýval výukou anglického jazyka zaměřenou na dějiny výtvarné kultury, Anna Jurecová si rozšířila své znalosti v oblasti propagace a marketingu.

Během prvních lekcí se Marek i Anna ve svých skupinách věnovali především gramatice a rozšíření slovní zásoby. Po celou dobu výukového kurzu měli k dispozici učebnice Oxford, se kterými aktivně pracovali. Lekce probíhaly interaktivní formou, kdy skupina simulovala situace, se kterými je možné se setkat v běžném životě.  Za jednu z nejpřínosnějších akcí považují oba učitelé výukový výlet do hlavního města Malty, do Valletty. Zde dostali od vyučujícího seznam ikonických památek města, které měli aktivně vyhledávat. Při této činnosti museli oslovovat místní a užívat nově nabytou slovní zásobu. Zároveň se také seznamovali s kulturou nejmenšího evropského státu.

Individuální výuka probíhala v pozdním odpoledni. V těchto hodinách se Markovi a Anně věnoval vždy jeden učitel. Podle oborového zaměření učitelů byly věnovány buď výtvarnému umění nebo propagaci.

Během volného času se Marek a Anna, oba učitelé předmětu Dějiny výtvarné kultury, zaměřovali na poznávání kulturních památek Malty. Jejich cílem se stala například katedrála sv. Jana ve Vallettě. Zde je možné si prohlédnout díla jednoho z největších velikánů barokní malby, Michelangela Merisi Caravaggio. Nezpochybnitelným přínosem byla také návštěva Národního muzea ve Vallettě. V této instituci mohli vidět výtvarné artefakty napříč celou historií umění. Mezi nejvýraznější jména, která tato instituce prezentuje, patří renesanční tvůrci Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonaroti nebo Raffael Santi. Další z navštívených míst bylo nejstarší maltské město Mdina. Toto středověké město nabízí pohled na románskou a gotickou architekturu. Při katedrále sv. Pavla je muzeum, které je zaměřeno na církevní památky. Mezi nejvýznamnější patří expozice věnována jednomu z největších zaalpských umělců, Albrechtu Dürerovi. Sbírka je složena z velkého množství umělcových grafický děl s náboženskou tématikou.

Výukový program spolu s aktivitami ve volném čase byly pro Annu a Marka obohacující a napomohly k rozšíření jejich obzorů ze světa umění a anglického jazyka. Z celého dvoutýdenního pobytu si oba odnáší podněty, které chtějí v budoucnu aplikovat ve své výuce.