Projektový den – „Osudy“

Žáci 1. – 3. ročníku oboru KNC se v úterý 19. 6. zúčastnili projektového dne na téma „Osudy“. Na jeden den se tak část školy proměnila na pět dílen, ve kterých se studenti různým způsobem snažili postihnout osudy lidí během druhé světové války s akcentem na židovskou problematiku.
Ve skupině „Jenom ne strach“ pod vedením MgA. Lukáše Vydry se žáci seznámili s historií českého protinacistického odboje na pozadí konkrétních osudů několika jeho příslušníků.
„Silné příběhy silných lidí“ v režii Mgr. Soni Fohlerové byly určeny pro milovníky literatury a filmových snímků s tématikou holocaustu.
„Osudy dětí ze smíšených manželství“ přiblížila svým studentům Mgr. Martina Strnadová. Společně hledali odpovědi nejen na otázky, kdo je Mischling a jak může ovlivnit rozdílná náboženská identita rodinný život.
Workshop s tajemným názvem „4 x Z“ pod taktovkou Mgr. Dagmar Kuželové přiblížil motivaci a životní příběhy zajímavých osobností ať už známých, tak i neprávem opomíjených.
Práci badatele si vyzkoušel tým Mgr. Pavly Jiříčkové v dílně „Kufříky“. Jeho účastníci mapovali životní příběh reálných vojáků na různých frontách během druhé světové války.
Projektový den zastřešily dvě přednášky, které posluchačům přiblížily dobu nedávno minulou z různých úhlů pohledu s přesahem do současnosti.
Jaká byla atmosféra druhého projektového dne na naší škole, můžete zjistit prostřednictvím fotografií, které naleznete v galerii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *