Profilová část maturitní zkoušky oboru propagace

3 povinné zkoušky

Název Forma Obsah Termín Způsob hodnocení
Praktická z odborných předmětů Praktická —— 14.-15.5. Kritéria
Dějiny umění Ústní Seznam témat 22.-24.5. Kritéria
Blok odborných předmětů Ústní Seznam témat 22.-24.5. Kritéria

max 2 nepovinné zkoušky

Název Forma Obsah Termín Způsob hodnocení
Základy společenských věd Ústní Seznam témat 22.-24.5. Kritéria
Matematika Písemná práce 10.4. Kritéria

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *