Profesní vzdělávání učitelů na Maltě

V květnu 2022 jsem se díky programu Erasmus+ zúčastnila vzdělávacího kurzu zaměřeného na propojení odborného obsahu a angličtiny, tzv. CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tento týdenní kurz pořádala jazyková škola ETI Malta, organizace, která nabízí širokou škálu kurzů od jazykových všech úrovní až po profesní kurzy pro učitele.
Lektorem mého kurzu Technology and ICT tools for teachers working with CLIL byla Lorenza Flinders, výuka probíhala v angličtině. Kromě českých kolegů z Benešova a Strakonic jsem se seznámila se sympatickými učiteli středních škol z Polska, Finska, Itálie a Španělska. Kurz probíhal v blocích s malými přestávkami každý všední den od 9 do 14 hodin. Hlavní náplní kurzu byla metodika přípravy hodin angličtiny s odbornou tématikou.
První den jsme probírali teorii, diskutovali o dovednostech pro 21. století. Další den nás lektorka seznámila s portálem Clilstore. Ve středu jsme začali pracovat na vlastním výukovém webquestu, ve čtvrtek jsme procvičili práci s online výukovými aplikacemi, např. learningapps.org, vocab.today, edpuzzle.com, wordart.com, puzzlemaker.discoveryeducation.com, canva.com. Velkým přínosem pro mě bylo seznámení s nástrojem pro tvorbu rozdělených křížovek do hodin angličtiny a taboo kartiček (vocab.today) a s webem pro hosting obrázků imgbb.com.
Jazyková škola ETI organizovala dva odpolední výlety, kterých jsem se zúčastnila. První byl do hlavního města Valletta a druhý do středověkého města Mdina. Díky zkušenému průvodci jsme se seznámili s bohatou historií tohoto krásného ostrova, který byl od nepaměti křižovatkou kultur ve Středozemí. Vystřídali se zde Féničané, Římané, Byzantinci, Arabové, Normané, vládci Aragonu a Kastilie, rytíři řádu sv. Jana Křtitele, ostrov obléhali Osmané, vládl zde Napoleon Bonaparte a pak až do roku 1964 Britské impérium. Dnes je Maltská republika členem Evropské unie, kam mimochodem vstoupila v roce 2004 zároveň s Českou republikou.
Kurz byl pro mě přínosný ve dvou oblastech. Jednak profesní, kdy jsem se dozvěděla mnoho o současných trendech ve vzdělávání, a také v oblasti rozvoje komunikačních dovedností. Obojí využiji nejen já, ale také moji kolegové ve škole. Pobyt mě rovněž motivoval k přípravě budoucích mezinárodních projektů Erasmus+, protože jsem přesvědčená, že mají smysl.
Ing. Blanka Dostálová