Připravujeme se na bronzovou expedici DofE

V současné době 7 účastnic bronzové úrovně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu dokončuje své aktivity v oblasti sportu, dobrovolnictví a talentu. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek splnění programu DofE je absolvování dobrodružné expedice, stojí před dívkami další část plnění programu, což je trénování na červnovou ostrou expedici, jež v bronzové úrovni trvá 2 dny a 1 noc.

Naplánovat a poté absolvovat expedici v přírodě je mnohdy nemalá výzva, úkolem účastnic je vybrat si nejen oblast cvičné a ostré expedice, ale zároveň si připravit plán trasy a splnit 20 podmínek dobrodružné expedice.

Poslední dubnový pátek účastnice spolu se svou školitelkou, zodpovědnou za expediční skupinu, koordinaci a usměrňování přípravy expedice, zamířily na výcvik do přírodní rezervace Divoká Šárka.

Hlavní náplní výcviku bylo např. stmelení týmu, schopnost práce s mapou a orientace v terénu, ale také stavba stanu, plánování expedičního vybavení a základy první pomoci. Kromě toho dívky přemýšlely nad pojmenováním týmu, což vzhledem k jejich počtu a slavnému americkému filmu z 60. let 20. století netrvalo dlouho, a tak v květnových a červnových dnech bude českou krajinou procházet „Sedm statečných“.

 V druhé části výcviku byly účastnice rozděleny do dvou skupin a navzájem si připravily bojové hry v okolí Šáreckého potoka a nádrže Džbán.

Průběh výcviku je možné zhlédnout v přiložených fotografiích.

                                                                              Martina Strnadová, koordinátorka programu DofE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *