Přípravné kurzy

Aktuality – aktualitzováno 18. 09. 2019

Vyhlašujeme přípravné kurzy pro talentové zkoušky na školní rok 2020/2021 pro obor grafický design.

Otevíráme

pondělky(15:45-18:10) – zahájení 7. října – ještě volná místa

úterky(15:45-18:10)– zahájení 12. 11. 2019– ještě volná místa

středy(16:30-18:55 )– zahájení 13. 11. 2019 – ještě volná místa

úterky(15:45-18:10) – kurz od 1. října již obsazen

středy(16:30-18:55 )- budou probíhat 2 kurzy souběžně – kurzy od 2. října již obsazeny

Kurzy jsou určeny nejen pro zájemce o studium na naší škole, ale i pro veřejnost. Zájemcům o studium oboru grafický design pomohou v přípravě na talentovou zkoušku. Celkový počet hodin kurzu je 15 hodin. Jedná se o 5 x tří hodinový blok (viz program kurzu)
Celková cena kurzu je 1500,- Kč, cena jednoho bloku je 300,- Kč.

Program kurzu:
1. KRESBA DLE MODELU – kreslící techniky, lineární kresba
2. KRESBA DLE MODELU – perspektiva
3. KRESBA ZÁTIŠÍ – zákonitosti kompozice, uspořádání zátiší v prostoru
4. MALBA TEMPEROU – harmonie barev
5. STYLIZACE – koláž

LEKTOŘI KURZU: ak. mal. Běla Slováková, MgA. Marek Tischler, ak. mal. Ivan Píchal
U kurzu si vyhrazujeme právo posunout termín zahájení kurzu, případně kurz zrušit nebo přesunout v případě nenaplnění minimálním počtem 7 osob. Kurzovné se hradí nejpozději 3 dny před zahájením kurzu, bezhotovostním převodem na účet PPF a.s.,č.ú. 2003290006/6000. Uveďte variabilní symbol, který obdržíte e-mailem na adresu, kterou uvedete na přihlášce.Přihlášku stáhněte nebo vyzvedněte v kanceláři školy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v sekretariátu školy  (vlevo do 1. patra před ředitelnou) nebo pošlete e-mailem na adresu myskovaj@ssnahorni.cz, event. poštou.

Účastník kurzu si přinese tyto základní pomůcky:
kreslící papíry A3 (čtvrtky), tužky č. 1,2,3, gumu běžnou a plastickou, paletu, ploché a kulaté štětce č.8,12, 16, 20, sadu temperových barev, rýsovací potřeby, lepidlo, nůžky.

Další informace získáte:
myskovaj@ssnahorni.cz
tel.:284683306

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *