Přípravné kurzy

Aktuality

 

Nabízíme:

pondělky -vždy od 15:45 do 18:15 začínáme  6. 11. číslo učebny upřesníme na dveřích u vstupu do školy

čtvrtky – vždy od 17:00 do 19:30 začínáme 16. 11. – číslo učebny upřesníme na dveřích u vstupu do školy

Již probíhají:


středy(několik volných míst) vždy od 17:00 do 19:30 běží od 1. 11.číslo učebny: 18

čtvrtky – vždy od 16:30 do 19:00 běží od 5. 10. – číslo učebny: 18

 

Otevíráme přípravný kurz pro talentové zkoušky na školní rok 2018/2019 pro obor grafický design. Kurzy jsou určeny převážně pro zájemce o studium na naší škole, ale i pro veřejnost. Zájemcům o studium oboru grafický design pomohou v přípravě na talentovou zkoušku. Celkový počet hodin kurzu je 15 hodin. Jedná se o 5 x tří hodinový blok (viz program kurzu)
Celková cena kurzu je 1500,- Kč, cena jednoho bloku je 300,- Kč.

Program kurzu:
1. KRESBA DLE MODELU – kreslící techniky, lineární kresba
2. KRESBA DLE MODELU – perspektiva
3. KRESBA ZÁTIŠÍ – zákonitosti kompozice, uspořádání zátiší v prostoru
4. MALBA TEMPEROU – harmonie barev
5. STYLIZACE – koláž

LEKTOŘI KURZU: ak. mal. Běla Slováková slovakovab@ssnahorni.cz
U kurzu si vyhrazujeme právo posunout termín zahájení kurzu, případně kurz zrušit nebo přesunout v případě nenaplnění minimálním počtem 7 osob. Kurzovné se hradí nejpozději 3 dny před zahájením kurzu, bezhotovostním převodem na účet PPF a.s.,č.ú. 2003290006/6000. Uveďte variabilní symbol, který obdržíte e-mailem na adresu, kterou uvedete na přihlášce.Přihlášku stáhněte nebo vyzvedněte v kanceláři školy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v sekretariátu školy  (vlevo do 1. patra před ředitelnou) nebo pošlete e-mailem na adresu havlicovaj@ssnahorni.cz, event. poštou.

Účastník kurzu si přinese tyto základní pomůcky:
kreslící papíry A3 (čtvrtky), tužky č. 1,2,3, gumu běžnou a plastickou, paletu, ploché a kulaté štětce č.8,12, 16, 20, sadu temperových barev, rýsovací potřeby, lepidlo, nůžky.

Další informace získáte:
slovakovab@ssnahorni.cz
tel./fax: 284684180
tel.:284680190