Přijímací zkoušky – testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

Upozorňujeme, že v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví bude uchazečům umožněna osobní přítomnost na přijímacích zkouškách pouze po doložení negativního výsledku antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Podrobnosti viz text v sekci uchazeč.