Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá
Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. na tel . 284690554, e-mail: zahradkovar@ssnahorni.cz

A K T U A L I T Y – poslední aktualizace 5. 02. 2019 – výsledky 1. kola -grafický design-seznamy přijatých

Grafický design – propagační grafika-1. kolo

Grafický design – knižní grafika a ilustrace-1. kolo

Grafický design – prostorový design a výstavnictví-1. kolo

Sdělení pro uchazeče do oboru grafický design

– Seznam přijatých uchazečů zveřejníme na webových stránkách školy 5. února 2019. Tento den vydáme i rozhodnutí o nepřijetí uchazečů a zašleme poštou. 

– Veškeré informace o přijímacím řízení Vám poskytne Ing. Radka Zahrádková, Ph.D.

(tel.: 284 690 554, e-mail: zahradkovar@ssnahorni.cz)


Evidence přihlášek: na tel. 284 683 306

Stručný průvodce přijímacím řízením aneb jak se stát žákem Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

    1. Vyberu si obor, který je mi nejbližší, který bych rád/a studoval/a.K tomu mi pomůže popis oborů.

Na dnech otevřených dveří se mohu seznámit s prostředím školy a učiteli.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *