Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá
Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. na tel . 284690554, e-mail: zahradkovar@ssnahorni.cz

A K T U A L I T Y – poslední aktualizace 13. 1. 2020

Informace o 1. kole přijímacího řízení do oboru grafický design

Do 20. ledna zašleme uchazečům sdělení o výsledku talentové zkoušky (jedná se pouze o bodové hodnocení talentové zkoušky, nikoliv výsledek přijat/nepřijat).
 
Podle školského zákona zveřejníme 5. února seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a nepřijatým uchazečům zašleme rozhodnutí o nepřijetí.

Evidence přihlášek: na tel. 284 683 306

Stručný průvodce přijímacím řízením aneb jak se stát žákem Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

 1. Vyberu si obor, který je mi nejbližší, který bych rád/a studoval/a.K tomu mi pomůže popis oborů.
 2. Seznámím se s kritérii přijímacího řízení vybraného oboru.
 3. Vyplním přihlášku – nabízíme předvyplněnou ke stažení:Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví- Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 2. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 1. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 2. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 1. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 2. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 1. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 2. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 1. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 2. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 2. místě
 4. Kromě oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a ekonomika a podnikání je nutné, aby na přihlášce byla potvrzena zdravotní způsobilost od lékaře.
 5. Pokud jsem si vybral/a obor grafický design, přihlášku doručím nejpozději do 30. 11. 2019 do Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Náhorní (osobně – denně od 7 do 18 hodin nebo poštou).
 6. Uchazeč/ka do oboru grafický design na přihlášce uvede, který termín talentové zkoušky si vybral/a, na tento termín dostane pozvánku s podrobnými pokyny. Termíny jsou dva: upřesníme konkrétní data.
 7. Pro ostatní obory doručím nejpozději do 1. 3. 2020 do Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Náhorní (osobně – denně od 7 do 18 hodin nebo poštou)
 8. Pokud jsem si vybral maturitní obor K, I, E, P, vykonám jednotnou přijímací zkoušku (termíny budou upřesněny) a vykonám školní část přijímací zkoušky (termíny budou upřesněny)
 9. Pokyny k jednotlivým zkouškám (kdy, kam, co vzít s sebou, co mě čeká) dostanu písemně na adresu z přihlášky.
 10. Po ukončení přijímacího řízení jsou na našich stránkách zveřejněny výsledky, žáci jsou uvedeni pod kódem.
 11. Přijatí uchazeči nečekají na písemné rozhodnutí, neodesílá se, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdají zápisový lístek (neplatí pro nástavbu).
 12. V případě nepřijetí z kapacitních důvodů doporučujeme podat odvolání, možno využít náš formulář.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *