Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá

Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. na tel . 284690554, e-mail: zahradkovar@ssnahorni.cz

A K T U A L I T Y – poslední aktualizace 23. 04. 2018

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru aranžér – seznamy přijatých uchazečů.

Pozn. nepřijatým uchazečům (nejsou na seznamu) zasíláme rozhodnutí o nepřijetí v listinné formě poštou.

Aranžér

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru grafický design  – seznamy přijatých uchazečů.

 

Grafický design – prostorový design a výstavnictví

Grafický design – knižní grafika a ilustrace

Grafický design – propagační grafika

 

Další informace o přijímacím řízení

Pro obor grafický design

Zápisový lístek – odevzdá přijatý uchazeč do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 16. února 2018.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení – do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pro obory: ekonomika a podnikání, informační služby, knihkupecké a nakladatelské činnosti, aranžér, propagace

Do 1. 3. 2018 – uchazeč odevzdá přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška (kromě oboru aranžér) – 12. 4. 2018 (1. termín), 16. 4. 2018 (2. termín)

Školní přijímací zkouška (kromě oboru aranžér a propagace): 17. 4. 2018 (1. termín), 18. 4. 2018 (2. termín)

Výsledky didaktických testů jednotné přijímací zkoušky ředitelům škol zpřístupněny – 27. 4. 2018; následně do dvou pracovních dnů, tj. do 2. 5. 2018, ukončí škola hodnocení uchazeče v přijímacím řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

Obor aranžér: 22. 4. 2018 – škola zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

Zápisový lístek – odevzdá přijatý uchazeč do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení – do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

 

Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. na tel . 284690554, e-mail: zahradkovar@ssnahorni.cz

Evidence přihlášek: na tel. 284 683 306

Stručný průvodce přijímacím řízením aneb jak se stát žákem Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

 1. Vyberu si obor, který je mi nejbližší, který bych rád/a studoval/a.K tomu mi pomůže popis oborů.
 2. Seznámím se s kritérii přijímacího řízení vybraného oboru. Na dnech otevřených dveří se mohu seznámit s prostředím školy a učiteli.
 3. Vyplním přihlášku – nabízíme předvyplněnou ke stažení:
  pozn.: jde o soubor formátu xls (excel), list přihlášky je oboustranný, každá strana je na jednom listu sešitu v excelu
  Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví- Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 2. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 1. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 2. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 1. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 2. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 1. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 2. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 1. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 2. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 2. místě
 4. Kromě oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a ekonomika a podnikání je nutné, aby na přihlášce byla potvrzena zdravotní způsobilost od lékaře.
 5. Přihlášku doručím nejpozději do 1. 3. 2018 do Střední školy Náhorní (osobně – denně od 7 do 18 hodin nebo poštou)
 6. Pokud jsem si vybral maturitní obor K, I, E, P, vykonám jednotnou přijímací zkoušku (koná se ve dnech 12. a 16. 4. 2018 – kdy u nás, je dáno tím, zda jste nás uvedli na 1. nebo 2. místě)
  a vykonám školní část přijímací zkoušky ve dnech 17 . a 18. 4. 2018 (vyberu si den a uvedu ho na přihlášce)
 7. Pokyny k jednotlivým zkouškám (kdy, kam, co vzít s sebou, co mě čeká) dostanu písemně na adresu z přihlášky.
 8. Po ukončení přijímacího řízení jsou na našich stránkách zveřejněny výsledky, žáci jsou uvedeni pod kódem.
 9. Přijatí uchazeči nečekají na písemné rozhodnutí, neodesílá se, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdají zápisový lístek (neplatí pro nástavbu).
 10. V případě nepřijetí z kapacitních důvodů doporučujeme podat odvolání, možno využít náš formulář.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *