Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá
Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. na tel . 284690554, e-mail: zahradkovar@ssnahorni.cz

A K T U A L I T Y – poslední aktualizace 17. 2. 2020

info k příjmu přihlášek

Příjem přihlášek v době jarních prázdnin (tj.od 24.2. do 28.2.) je neomezen. Přihlášku je možné odevzdat osobně na sekretariátu školy či na recepci školy, která je k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 19:00.

info k odevzdávání zápisových lístků

Zápisový lístek je možné odevzdat osobně kdykoliv v čase od 8:00 do 18:00 přímo na recepci školy, na sekretariátu školy či u Ing. Radky Zahrádkové, Ph.D., nebo prostřednictvím poštovních služeb, a to do 19. 2. 2020.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru grafický design – zveřejnění seznamu přijatých

Seznamy přijatých v 1. kole

Grafický design – propagační grafika

Grafický design – knižní grafika a ilustrace

Grafický design – prostorový design a výstavnictví

Nepřijatým zasíláme rozhodnutí o nepřijetí poštou.

 

Evidence přihlášek: na tel. 284 683 306

Stručný průvodce přijímacím řízením aneb jak se stát žákem Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

 1. Vyberu si obor, který je mi nejbližší, který bych rád/a studoval/a.K tomu mi pomůže popis oborů.
 2. Seznámím se s kritérii přijímacího řízení vybraného oboru.
 3. Vyplním přihlášku – nabízíme předvyplněnou ke stažení:Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví- Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 2. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 1. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 2. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 1. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 2. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 1. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 2. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 1. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 2. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 2. místě
 4. Kromě oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a ekonomika a podnikání je nutné, aby na přihlášce byla potvrzena zdravotní způsobilost od lékaře.
 5. Pokud jsem si vybral/a obor grafický design, přihlášku doručím nejpozději do 30. 11. 2019 do Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Náhorní (osobně – denně od 7 do 18 hodin nebo poštou).
 6. Uchazeč/ka do oboru grafický design na přihlášce uvede, který termín talentové zkoušky si vybral/a, na tento termín dostane pozvánku s podrobnými pokyny. Termíny jsou dva: upřesníme konkrétní data.
 7. Pro ostatní obory doručím nejpozději do 1. 3. 2020 do Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Náhorní (osobně – denně od 7 do 18 hodin nebo poštou)
 8. Pokud jsem si vybral maturitní obor K, I, E, P, vykonám jednotnou přijímací zkoušku (termíny budou upřesněny) a vykonám školní část přijímací zkoušky (termíny budou upřesněny)
 9. Pokyny k jednotlivým zkouškám (kdy, kam, co vzít s sebou, co mě čeká) dostanu písemně na adresu z přihlášky.
 10. Po ukončení přijímacího řízení jsou na našich stránkách zveřejněny výsledky, žáci jsou uvedeni pod kódem.
 11. Přijatí uchazeči nečekají na písemné rozhodnutí, neodesílá se, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdají zápisový lístek (neplatí pro nástavbu).
 12. V případě nepřijetí z kapacitních důvodů doporučujeme podat odvolání, možno využít náš formulář