Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá
Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. na tel . 284690554, e-mail: zahradkovar@ssnahorni.cz

A K T U A L I T Y – poslední aktualizace 22. 08. 2018-výsledky 2. kola -aktualizace A, P, K


3. kolo přijímacího řízení VYHLÁŠENO pro obor grafický design (podmínky přijetí v sekci kritéria)


2. kolo přijímacího řízení VYHLÁŠENO pro tyto obory (podmínky přijetí v sekci kritéria):
66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
72-41-M/01 Informační služby
66-52-H/01 Aranžér
66-42-L/51 Propagace (nástavba pro obor aranžér)


Výsledky přijímacího řízení

Propagace 2. kolo
Knihkupecké a nakladatelské činnosti 2. kolo
Ekonomika a podnikání 2. kolo
Aranžér 2. kolo
Informační služby 2. kolo


Evidence přihlášek: na tel. 284 683 306

Stručný průvodce přijímacím řízením aneb jak se stát žákem Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

 1. Vyberu si obor, který je mi nejbližší, který bych rád/a studoval/a.K tomu mi pomůže popis oborů.
 2. Seznámím se s kritérii přijímacího řízení vybraného oboru. Na dnech otevřených dveří se mohu seznámit s prostředím školy a učiteli.
 3. Vyplním přihlášku – nabízíme předvyplněnou ke stažení:
  pozn.: jde o soubor formátu xls (excel), list přihlášky je oboustranný, každá strana je na jednom listu sešitu v excelu
  Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví- Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 2. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 1. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 2. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 1. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 2. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 1. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 2. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 1. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 2. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 2. místě
 4. Kromě oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a ekonomika a podnikání je nutné, aby na přihlášce byla potvrzena zdravotní způsobilost od lékaře.
 5. Přihlášku doručím nejpozději do 1. 3. 2018 do Střední školy Náhorní (osobně – denně od 7 do 18 hodin nebo poštou)
 6. Pokud jsem si vybral maturitní obor K, I, E, P, vykonám jednotnou přijímací zkoušku (koná se ve dnech 12. a 16. 4. 2018 – kdy u nás, je dáno tím, zda jste nás uvedli na 1. nebo 2. místě)
  a vykonám školní část přijímací zkoušky ve dnech 17 . a 18. 4. 2018 (vyberu si den a uvedu ho na přihlášce)
 7. Pokyny k jednotlivým zkouškám (kdy, kam, co vzít s sebou, co mě čeká) dostanu písemně na adresu z přihlášky.
 8. Po ukončení přijímacího řízení jsou na našich stránkách zveřejněny výsledky, žáci jsou uvedeni pod kódem.
 9. Přijatí uchazeči nečekají na písemné rozhodnutí, neodesílá se, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdají zápisový lístek (neplatí pro nástavbu).
 10. V případě nepřijetí z kapacitních důvodů doporučujeme podat odvolání, možno využít náš formulář.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *