Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

A K T U A L I T Y

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru aranžér (přijatí žáci)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti(přijatí žáci)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru aranžér (přijatí žáci)-27_06_17

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oboru grafický design -prostorový design a výstavnictví (přijatí žáci)

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oboru grafický design – propagační grafika(přijatí žáci)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru informační služby (přijatí žáci)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru aranžér (přijatí žáci)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru ekonomika a podnikání (přijatí žáci)

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ ARANŽÉR, EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, INFORMAČNÍ SLUŽBY A PROPAGACE.

Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá Ing. Radka Zahrádková, Ph.D. na tel . 284690554, e-mail: zahradkovar@ssnahorni.cz

Evidence přihlášek: na tel. 284 683 306

Stručný průvodce přijímacím řízením aneb jak se stát žákem Střední školy Náhorní

 1. Vyberu si obor, který je mi nejbližší, který bych rád/a studoval/a.K tomu mi pomůže popis oborů.

   

  • Kromě oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a ekonomika a podnikání je nutné, aby na přihlášce byla potvrzena zdravotní způsobilost od lékaře.
  • Přihlášku doručím nejpozději do uvedeného termínu do Střední školy Náhorní (osobně – denně od 7 do 18 hodin nebo poštou)
   Grafický design 30. 11. 2016 – na přihlášku nutno uvést vybraný termín talentové zkoušky
   termíny talentové zkoušky: 1. termín 5. a 6. 1. 2017, 2. termín 9. a 10. 1. 2017
   Ostatní obory do 1. 3. 2017
  • Uchazeč obdrží poštou pokyny o dalším postupu.
  • Po ukončení přijímacího řízení jsou na našich stránkách zveřejněny výsledky, žáci jsou uvedeni pod kódem.
  • Přijatí uchazeči nečekají na písemné rozhodnutí, neodesílá se, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdají zápisový lístek (neplatí pro nástavbu).
  • V případě nepřijetí z kapacitních důvodů doporučujeme podat odvolání, možno využít náš formulář.