Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Veškeré další informace ohledně přijímacího řízení podá Mgr. Bronislava Svobodová na tel . 284690554, e-mail: svobodovab@ssnahorni.cz

A K T U A L I T Y  – 7. 6. 2022 zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor grafický design

Seznam přijatých uchazečů v 2. kole PZ do oboru grafický design – prostorový design a výstavnictví – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 2. kole PZ do oboru grafický design – prostorový design a výstavnictví – řazení dle umístění


Seznam přijatých uchazečů v 2. kole PZ do oboru informační služby – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 2. kole PZ do oboru informační služby – řazení dle umístění


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – informační služby

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – grafický design


Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru ekonomika a podnikání – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru ekonomika a podnikání – řazení dle umístění

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru informační služby – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru informační služby – řazení dle umístění

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti – řazení dle umístění

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru propagace – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru propagace – řazení dle umístění


Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru aranžér – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru aranžér – řazení dle umístění


Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru grafický design – prostorový design a výstavnictví – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru grafický design – prostorový design a výstavnictví – řazení dle umístění

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru grafický design – knižní grafika a ilustrace – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru grafický design – knižní grafika a ilustrace – řazení dle umístění

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru grafický design – propagační grafika – řazení dle kódů

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PZ do oboru grafický design – propagační grafika – řazení dle umístění


Stručný průvodce přijímacím řízením aneb jak se stát žákem Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

   1. Vyberu si obor, který je mi nejbližší, který bych rád/a studoval/a. K tomu mi pomůže popis oborů.
   2. Seznámím se s kritérii přijímacího řízení vybraného oboru.
   3. Vyplním přihlášku – nabízíme předvyplněnou ke stažení viz níže
   4. Kromě oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a ekonomika a podnikání je nutné, aby na přihlášce byla potvrzena zdravotní způsobilost od lékaře.
   5. Pokud jsem si vybral/a obor grafický design, přihlášku doručím nejpozději do 30. 11. 2021 do Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Náhorní (osobně – denně od 7 do 19 hodin nebo poštou).
   6. Uchazeč/ka do oboru grafický design na přihlášce uvede, který termín talentové zkoušky si vybral/a, na tento termín dostane pozvánku s podrobnými pokyny. Termíny jsou dva: upřesníme konkrétní data.
   7. Pro ostatní obory doručím nejpozději do 1. 3. 2022 do Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, Náhorní (osobně – denně od 7 do 19 hodin nebo poštou)
   8. Pokud jsem si vybral maturitní obor K, I, E, P, vykonám jednotnou přijímací zkoušku (termíny budou upřesněny) a vykonám školní část přijímací zkoušky (termíny budou upřesněny)
   9. Pokyny k jednotlivým zkouškám (kdy, kam, co vzít s sebou, co mě čeká) dostanu písemně na adresu z přihlášky.
   10. Po ukončení přijímacího řízení jsou na našich stránkách zveřejněny výsledky, žáci jsou uvedeni pod kódem.
   11. Přijatí uchazeči nečekají na písemné rozhodnutí, neodesílá se, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdají zápisový lístek (neplatí pro nástavbu).
   12. V případě nepřijetí z kapacitních důvodů doporučujeme podat odvolání, možno využít náš formulář
   1.  

  Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Propagační grafika-Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Prostorový design a výstavnictví- Náhorní uvedena na 2. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Grafický design-Knižní grafika a ilustrace-Náhorní uvedena na 2. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 1. místě
  Knihkupecké a nakladatelské činnosti-Náhorní uvedena na 2. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 1. místě
  Informační služby-Náhorní uvedena na 2. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 1. místě
  Ekonomika a podnikání-Náhorní uvedena na 2. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 1. místě
  Aranžér-Náhorní uvedena na 2. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 1. místě
  Propagace-Náhorní uvedena na 2. místě