Plzeň

V úterý 12.4 měli studenti třetího ročníku ekonomů možnost nahlédnout do areálu Západočeské Univerzity v Plzni a vyzkoušet si být na pár hodin vysokoškolským studentem. Podívali jsme se jak fungují vysokoškolské přednášky a pan vyučující dal studentům i krátké informace k výuce na ekonomické fakultě. Poté nás student bakalářského studia Fakulty ekonomické provedl po kampusu školy a do univerzitní knihovny. Protože brzy studenty čeká rozhodnutí – kam dále po střední škole, byl to dobrý vhled do studentského města, kterým je právě Plzeň.