Piloting – žáci testovali práci učitelů

Učitelé ze čtyř zemí, kteří jsou zapojeni do projektu „Handbook for RSP Readers“ v rámci programu Erasmus+, v současné době pracují na vzájemném testování aktivit do příručky pro učitele žáků s nízkou čtenářskou gramotností. Aktivity obsahují detailní metodologické instrukce a jsou užitečným nástrojem pro každého učitele, který chce zlepšit své výukové metody, zvýšit u žáků zájem o čtení a hlavně motivovat žáky se slabou čtenářskou gramotností.   

Na naší škole jsme do pilotingu zapojili třídu 2B a 3A1. Za učitele jsem se účastnila já jako školní koordinátorka a dále Mgr. Lucie Juppová a Mgr. Dan Dřímal. Každý jsme testovali jednu aktivitu zahraničního partnera vázanou na konkrétní literární dílo. Mgr. Lucie Juppová se zabývala pohádkou, což ona i žáci považovali za ne zcela efektivně strávený čas, zatímco Mgr. Dan Dřímal si devadesátiminutovku s Hrou o trůny pochvaloval, i když ho příprava na tuto lekci stála hodně času a energie.  

Součástí mé aktivity, kterou připravila chorvatská škola, byla tvorba grafity na papír a natáčení videí z míst v budově školy, kam žáci grafity dočasně umístí. Když v hodinách dojde na kreativní úkoly, jsou moji žáci obvykle plni nápadů. Z tohoto důvodu jsem neměla pochyby ohledně splnění tohoto úkolu. Ale jim se to povedlo víc, než jsem si dokázala představit! Ve škole se našlo mnoho míst, jejichž atmosféra byla díky grafity naprosto změněna. Moc jsme si na konci lekce užívali natočená videa a pro mě bylo uspokojením, že si žáci vzájemně pochválili vzniklé práce. Ocenil je i chorvatský koordinátor projektu a na společný web umístil krátké video obsahující příspěvky všech skupin.

Věříme, že čas trávený na příručce bude mít význam pro každodenní práci pedagogů a že se podaří ke čtení přivést co nejvíce žáků, což je hlavním cílem našeho projektu.

Pavlína Vočková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *