Pětka, která potěší

Od listopadu 2019, kdy se konalo třetí mezinárodní setkání v rámci projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmsu+, uplynuly pouhé dva měsíce a už o něm vyšlo celkem pět článků. První text byl otištěn ještě před Vánoci v Týdeníku Školství a týkal se workshopu zaměřeného na titulní stranu ženských časopisů napříč dvacátým stoletím. Nejrozsáhlejší článek vyšel v týdeníku Naše rodina a mapoval spolupráci s pamětníky z Centra RoSa. Jsme vděčni za velkorysý prostor, který nám byl v celostátním časopise poskytnut. Mohli jsme na dvoustraně sdílet své čerstvé zkušenosti a podpořit tak mezigenerační vztahy. Stejné téma se objevilo i v lednovém čísle Osmičky, která je určená čtenářům z naší městské části. Dalšími články jsou reportáže z besed, které jsme pořádali v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze. Tímto chceme poděkovat spisovatelce a vědkyni Mgr. Zuzaně Říhové, Ph.D a novinářům z ČT24 a MF DNES, že věnovali našemu projektu svůj čas, kterého určitě nemají nazbyt. Obě reportáže byly doplněny pouze jednou fotografií, proto si zde dovolujeme připojit několik dalších. Autorkou všech je žákyně Kateřina Vaňková, které tímto děkujeme.

Pavlína Vočková