Na pravdě záleží

Naše škola se letos zúčastnila projektu Týdny mediálního vzdělávání na školách s tématem Na pravdě záleží. Navštívil nás novinář Petr Vizina a člen organizace Manipulátoři.cz Petr Nutil. V úterý 20. 6. v pátek 23. 6.  žáci z 1.B, 1.A1, 2.B a 3.C nejdříve viděli dokumentární film o manipulaci s informacemi v médiích a následně probíhaly aktivity a debata. Žáci se tak dozvěděli například, jak poznat falešné Přečíst celé

Každý žák si u nás může udělat mezinárodní certifikát ECDL

V těchto dnech testujeme žáky 3C obor informační služby v rámci ECDL. Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard. Více informací podá p.Enderle nebo naleznete na http://www.ecdl.cz.

Job-shadowing na mezinárodní škole v Lucembursku

Poslední dubnový týden jsem v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+ absolvovala job-shadowing na St. George’s International School v Lucembursku. St. George’s International School se nachází v Hammu, v dosahu centra města Lucemburk. Škola nabízí vzdělávání žákům různých národností od 3 do 18 let a je rozdělena na dvě části, tzv. primary school pro žáky ve věku 3-11 let a tzv. secondary school Přečíst celé

Simulované soudní jednání na Právnické fakultě UK

Co je ještě žert a co už vážná věc? Odpověď na tuto otázku hledali žáci 2A1 při simulovaném soudním jednání. Druhý květnový čtvrtek třída 2A1 navštívila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se žáci v rámci výuky práva zúčastnili simulovaného soudního jednání neboli moot court a vyzkoušeli si právo v praxi pod odborným vedením studenta práv Jana Ilka. Jednotliví žáci se na Přečíst celé

Úspěch v soutěži „Praha pro Lidice, Lidice pro Prahu“

Žáci druhého a třetího ročníku Grafického designu se účastnili fotografické soutěže „Praha pro Lidice, Lidice pro Prahu“, která se uskutečnila k 70. výročí vzniku nové obce Lidic a zároveň jako připomínka nešťastné události vypálení Lidic. Děkujeme Gayane Mezhlumyan a Agátě Kronďákové z 2A1 za účast a gratulujeme Šimonu Pluhařovi za zvláštní ocenění smyslu doprovodného textu. Zde si můžete prohlédnout fotografie našich žáků Přečíst celé

Návštěva Lince a Mauthausenu

Každoročně pořádáme pro studenty KNC dva historicko-poznávací zájezdy do okolních zemí našich sousedů. Po vánočním starobylém Bamberku jsme se tentokrát vydali do hlavního města Horních Rakous – Lince a KZ Mauthausen. Cílem bylo přiblížit si nejen historii a kulturu této oblasti, ale i porovnat odlišnosti další německy mluvící země se zkušenostmi z dosud navštívených oblastí SRN. Linec jako třetí největší město Přečíst celé

Přípravy na bronzovou expedici DofE vrcholí!

Jak bylo několikrát uvedeno, naše škola je zapojena do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). V letošním školním roce účastníci programu usilují o splnění bronzové úrovně programu a právě jednou ze čtyř složek programu je ­také dobrodružná expedice. Tým nazvaný „Epos o Gilgamešovi“, upomínající na Gilgamešova dobrodružství, se ve složení Julie Benčíkové, Sáry Forejtové, Andrey Zimové a Martiny Zubaté v průběhu tří Přečíst celé

S Erasmem+ v Ústřední knihovně

Ve dnech 7. až 16. května se v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze uskutečnilo mezinárodní setkání čtyř evropských škol, které jsou zapojeny do projektu Handbook for RSP readers. Koordinátorem dvouletého projektu je chorvatská škola X. gimnazija Ivan Supek a dále se ho kromě nás účastní ještě škola ze Slovenska a ze Sicílie. Hlavní náplní pražského setkání byla zejména práce s předem Přečíst celé

Výtvarný projekt na Slovensku

Ve dnech 15.-19. 5. 2017 se žáci tříd 2A1 a 2A2 zúčastnili výtvarného projektu na Slovensku. Vybraní žáci škol Střední škola Náhorní a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva z Bratislavy  v rámci dlouhodobé spolupráce tentokrát navštívili jedno z nejzajímavějších měst Slovenska s bohatou historií, Banskou Štiavnicu, jejíž historické centrum je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Žáci tak měli možnost město a krajinu Přečíst celé

ČAPKOVINY – známe vítěze!

V pátek 28. 4. 2017 proběhlo v Rezidenci Rosa slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku celopražské literární soutěže Čapkoviny aneb žijeme s knihou 2017, která se konala pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové radní pro školství a evropské fondy Magistrátu hl. m. Prahy a za podpory MHMP. Téma letošního ročníku bylo „Cesta do neznáma“. Jako čestní hosté se akce zúčastnili starosta Přečíst celé

Úspěch našeho žáka v Ekonomické olympiádě

Žák třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání Jan Habada se dne 10. května 2017 účastnil krajského kola Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání a umístil na krásném 3. místě. Na postup do celostátního finále to bohužel nestačilo, ale i tak Honzovi gratulujeme ke krásnému umístění!

OCENĚNÍ V SOUTĚŽI MÓDNÍCH TVŮRCŮ

Eliška Theissigová, Karolína Vávrová, Kristýna Rymešová, Sabina Meszárošová a Kristýna Pasovská získaly za kolekci šesti modelů „Creepy Crawlies“ pod vedením MgA. Barbory Augustin skvělé třetí místo v oděvní kategorii soutěže Avantgarda 2017. Studentkám moc gratulujeme! Studenti oboru Grafický design se zúčastnili tradiční soutěže mladých módních tvůrců „Avantgarda 2017“, která se každoročně koná při veletrhu Elegance.  Do letošního již 17. ročníku se Přečíst celé

PŘEDNÁŠKA ODBORNÍKA Z PRAXE: PROPAGACE A REKLAMA

Dne 6. 4. 2017 naši školu navštívil odborník z praxe propagace a reklamy, Matouš Hutník ze společnosti Peppermint. Prezentace se zaměřovaly na reklamu na internetu, její aktuální tendence, dále na charakteristiky cílových skupin a propagaci produktů těmto skupinám. Matouš Hutník se pohybuje v praxi reklamy přes 8 let, svým mladistvým přístupem a aktuálními trendy z oboru si však získal pozornost Přečíst celé

Úspěch našich žáků v celostátní soutěži

Stejně jako v několika předchozích letech, tak i letos se naše škola zapojila do celostátní soutěže Finanční gramotnost, organizované pod záštitou ČNB.  Po absolvování školních kol postupně naši žáci zvítězili jak v okresním, tak i krajském kole a postoupili do celostátního kola, které se konalo dne 25. dubna 2017 v historickém areálu Emauzy. Naše žákyně třídy 3. C, obor Ekonomika a podnikání, jmenovitě Přečíst celé

Výstava Očím skryté

První dubnovou středu třída 2A2 navštívila Anežský klášter, kde v současné době probíhá výstava Očím skryté. Zhlédli jsme nejen zblízka díla od Mistra vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, Mistra třeboňského oltáře či Mistra rajhradského oltáře, ale zároveň jsme měli příležitost spatřit, co se skrývá pod povrchem deskových obrazů 14. – 16. století ze stálé expozice Národní galerie. Pan průvodce nám také velmi Přečíst celé

Patřilo nám hlediště i jeviště

Ve středu 5. dubna se v Divadle Kámen uskutečnil divadelně-literární večer, který byl propojením našeho předchozího projektu Kreativní učitel – kreativní žáci a současného Pojďme spolu zažít školu, které získaly finanční podporu programu Erasmus+. Program zahájilo divadelní představení hry, kterou pod vedením Mgr. Jana Pytla napsal a nastudoval školní divadelní spolek Pomatený Hamyhaš. Autorská hra Projekt Billy reflektuje vybrané problémy na Přečíst celé

Škola hrou, ale tou divadelní!

Na Světový den divadla jsme v rámci projektu Pojďme spolu zažít školu uspořádali divadelně zaměřený workshop pro učitele z 2. stupně ZŠ a SŠ. Skládal se ze čtyř příspěvků, přičemž jsme začínali obecnými informacemi o programu Erasmus+ a vlastními zkušenostmi s klíčovou akcí 1. Následoval teoretický příspěvek Mgr. Pavlíny Vočkové o divadelních hrách J. A. Komenského. Autorka se snažila obhájit, že Škola Přečíst celé

Monte Carlo středověku

V České republice je v současné době 12 památek, které jsou zařazeny na prestižním Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V rámci předmětu dějiny výtvarné kultury se třída 3A1 vydala do města s dochovaným historickým jádrem, do Kutné Hory, zapsané na seznam UNESCO v roce 1995 a přezdívané také někdy jako Monte Carlo středověku. Exkurzi jsme společně zahájili v Sedlci ve dvou sakrálních památkách upravených ve Přečíst celé

Ohlédnutí za maturitním plesem

Máme za sebou další maturitní ples. Tentokrát se konal 1. února v Národním domě na Vinohradech. Většina rodičů, učitelů, spolužáků a přátel našich maturantů si přišla užít nezapomenutelný večer plný tance a hudby. Pokud jste na něm chyběli, můžete se alespoň potěšit fotografiemi, které prozrazují, že se ples i letos povedl. Nejprve jsme přivítali žáky prvních ročníků stužkováním. Byla to jejich Přečíst celé