PŘEDNÁŠKA ODBORNÍKA Z PRAXE: PROPAGACE A REKLAMA

Dne 6. 4. 2017 naši školu navštívil odborník z praxe propagace a reklamy, Matouš Hutník ze společnosti Peppermint. Prezentace se zaměřovaly na reklamu na internetu, její aktuální tendence, dále na charakteristiky cílových skupin a propagaci produktů těmto skupinám. Matouš Hutník se pohybuje v praxi reklamy přes 8 let, svým mladistvým přístupem a aktuálními trendy z oboru si však získal pozornost Přečíst celé

Úspěch našich žáků v celostátní soutěži

Stejně jako v několika předchozích letech, tak i letos se naše škola zapojila do celostátní soutěže Finanční gramotnost, organizované pod záštitou ČNB.  Po absolvování školních kol postupně naši žáci zvítězili jak v okresním, tak i krajském kole a postoupili do celostátního kola, které se konalo dne 25. dubna 2017 v historickém areálu Emauzy. Naše žákyně třídy 3. C, obor Ekonomika a podnikání, jmenovitě Přečíst celé

Výstava Očím skryté

První dubnovou středu třída 2A2 navštívila Anežský klášter, kde v současné době probíhá výstava Očím skryté. Zhlédli jsme nejen zblízka díla od Mistra vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, Mistra třeboňského oltáře či Mistra rajhradského oltáře, ale zároveň jsme měli příležitost spatřit, co se skrývá pod povrchem deskových obrazů 14. – 16. století ze stálé expozice Národní galerie. Pan průvodce nám také velmi Přečíst celé

Patřilo nám hlediště i jeviště

Ve středu 5. dubna se v Divadle Kámen uskutečnil divadelně-literární večer, který byl propojením našeho předchozího projektu Kreativní učitel – kreativní žáci a současného Pojďme spolu zažít školu, které získaly finanční podporu programu Erasmus+. Program zahájilo divadelní představení hry, kterou pod vedením Mgr. Jana Pytla napsal a nastudoval školní divadelní spolek Pomatený Hamyhaš. Autorská hra Projekt Billy reflektuje vybrané problémy na Přečíst celé

Škola hrou, ale tou divadelní!

Na Světový den divadla jsme v rámci projektu Pojďme spolu zažít školu uspořádali divadelně zaměřený workshop pro učitele z 2. stupně ZŠ a SŠ. Skládal se ze čtyř příspěvků, přičemž jsme začínali obecnými informacemi o programu Erasmus+ a vlastními zkušenostmi s klíčovou akcí 1. Následoval teoretický příspěvek Mgr. Pavlíny Vočkové o divadelních hrách J. A. Komenského. Autorka se snažila obhájit, že Škola Přečíst celé

Monte Carlo středověku

V České republice je v současné době 12 památek, které jsou zařazeny na prestižním Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V rámci předmětu dějiny výtvarné kultury se třída 3A1 vydala do města s dochovaným historickým jádrem, do Kutné Hory, zapsané na seznam UNESCO v roce 1995 a přezdívané také někdy jako Monte Carlo středověku. Exkurzi jsme společně zahájili v Sedlci ve dvou sakrálních památkách upravených ve Přečíst celé

Ohlédnutí za maturitním plesem

Máme za sebou další maturitní ples. Tentokrát se konal 1. února v Národním domě na Vinohradech. Většina rodičů, učitelů, spolužáků a přátel našich maturantů si přišla užít nezapomenutelný večer plný tance a hudby. Pokud jste na něm chyběli, můžete se alespoň potěšit fotografiemi, které prozrazují, že se ples i letos povedl. Nejprve jsme přivítali žáky prvních ročníků stužkováním. Byla to jejich Přečíst celé

Za historií a současností Národního divadla

Jedno čtvrteční březnové odpoledne se třída 3A1 vydala po stopách Generace Národního divadla. Paní průvodkyně nás nejprve zavedla k základním kamenům nacházejícím se ve sklepních prostorech, kde jsme si poslechli příběh o dlouhé cestě vedoucí ke stavbě českého divadla. Poté jsme navštívili hlediště s obdivuhodnými nástropními malbami od Františka Ženíška a zhlédli slavnou Hynaisovu oponu. V hlavním foyer jsme měli Přečíst celé

Beseda s hostem na aktuální téma

V současné době je migrace a uprchlictví celospolečenským tématem, proto jsme se rozhodli uspořádat na tuto diskutovanou a složitou problematiku pro žáky předmaturitních a maturitních ročníků besedu. V pátek 17. února na naši školu dorazili zástupci Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) spolu s hostem, paní Vesnou Peulić, která přišla do ČR v 90. letech jako uprchlice z Bosny, kde Přečíst celé

Jan Čermák reprezentuje naši školu v německé recitační soutěži

Jan Čermák, student  3. B oboru KNC, reprezentuje naši školu v německé recitační soutěži pořádané Pražským literárním domem. Zhudebnil báseň Christiana Morgensterna Der Zwölf-Elf a vytvořil autorský klip, který vás s neuvěřitelnou lehkostí a chytlavou melodií přenese do nočního nonsensového světa… Držíme palce, Honzo!

Literární soutěž ČAPKOVINY 2017

Vyhlašujeme 4. ročník celopražské literární soutěže ČAPKOVINY aneb Žijeme s knihou na téma “Cesta do neznáma”. Soutěž je určena pro žáky 2. stupně základních škol, víceletá gymnázia a pro žáky středních škol a gymnázií. Pokyny pro soutěžící : 1) Téma: Cesta do neznáma 2) Žánr – vybírám jednu ze  2 možností: povídka (umělecký text) nebo cestovatelský fejeton (publicistiký text) 3) Přečíst celé

DofE je výzva, ale i zábava

Vzhledem k tomu, že od letošního školního roku je naše škola zapojena do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), nastal čas podělit se o zážitky a zkušenosti s plněním programu. V současné době je do bronzové úrovně DofE aktivně zapojeno 8 žákyň z prvních a druhých ročníků, jež si již v říjnu stanovily různorodé cíle a to v oblasti rozvoje talentu, dobrovolnictví a sportu. Právě dobrovolnictví se Přečíst celé

3. místo v obvodním kole Olympiády v anglickém jazyce

Dne 23. února se v Domě dětí a mládeže Spirála uskutečnilo obvodní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Z naší školy se s ostatními soutěžícími utkala výherkyně školního kola – Jaroslava Končelová ze třídy 2.B. Tento rok se soutěž konala na úrovni C1, a to z důvodu stále se zlepšující aktivní znalosti angličtiny na středních školách. Účastníci nejprve vypracovali písemnou a Přečíst celé

Co je vláda

V pátek 17. 2. 2017  se žáci 2. B oboru KNC zúčastnili přednášky ve Strakově akademii na téma Co je vláda.  Seminář proběhl pod vedením Mgr. Víta Klepárníka, Ph.D. v Novém tiskovém sále Úřadu vlády. Přednášející přiblížil studentům nejen základy legislativního procesu, dělby moci ve státě, způsobu fungování vlády, ale v historickém exkurzu připomněl i vývoj dělení moci na pozadí Přečíst celé

Kurz dramatu v Anglii

Mezinárodní kurz European Teachers of Drama se svým obsahem zaměřoval na výuku dramatu na základních a středních školách a zároveň také na výuku dalších vyučovacích předmětů prostřednictvím použití metod dramatické výchovy. Vzhledem k tomu, že na Střední škole Náhorní vyučuji předměty český jazyk a literatura, dějiny světové literatury a tvůrčí psaní, jejichž nedílnou součástí je právě drama v mnoha podobách, shodoval se Přečíst celé

Za vzděláním na jih Itálie

Ve dnech 1. – 14. prosince 2016 jsem se v rámci programu Erasmus+ KA1 zúčastnil kurzu „Drama techniques for creative foreign language teaching“ pořádaný organizací Giovanni per ľEuropa, který byl zaměřen na využívání dramatických technik a kreativního přístupu k výuce cizích jazyků. Kurz probíhal ve městě Nicotera v jižní Itálii na samém pobřeží Středozemního moře. V úvodu kurzu jsme zabrousili do historie, zrekapitulovali přístupy Přečíst celé

Čtení autorských textů

Studenti SŠ Náhorní vystoupili v minulých týdnech na dvou akcích na Praze 8, během kterých četli svá díla vytvořená na hodinách tvůrčího psaní. Třída 2.B tak posluchačům z Centra RoSa a Domovu pro senioru Ďáblice předvedla svoji dlouhodobou tvorbu povídek, básní a jiných vybraných žánrů. Akci obohatil svým hudebním doprovodem také vyučující Daniel Dřímal. [Show slideshow]

Sing that Song!

V lednu 2017 jsme spustili celoškolní soutěž, jejíž náplní je přebásňování anglických hudebních textů do českého jazyka. Na začátku každého měsíce vybereme jednu soutěžní píseň, jejíž název bude zveřejněn na nástěnce ve vchodu školy. Studenti mohou své překlady, vyhotovené podle stanovených kritérií, posílat do konce daného měsíce na email pytelj@ssnahorni.cz. Každý měsíc bude nejlepší práce oceněna a zveřejněna. Soutěž probíhá v rámci Přečíst celé