English, please!

U příležitosti Evropského dne jazyků, který se každoročně slaví 26. září, jsme pro obor grafický design uspořádali soutěžní dopoledne v angličtině. Ve škole i v blízké Rezidenci Rosa bylo rozmístěno dvanáct stanovišť s různými úkoly, které se týkaly angličtiny. Na soutěžící čekala překvapení od zeměpisu přes karaoke až po ověřování literárních znalostí. K příjemným zastavením patřila místnost 38B, kde se Přečíst celé

Prameny inspirace – výstava v Senátu

Srdečně zveme na výstavu, která se koná od 20. 10. do 3. 12. 2017 ve výstavní síni Senátu – Sala Terrena. Výstavu pořádá naše škola ve spolupráci se Strednou umeleckou školou scénického výtvarnictva z Bratislavy. V říjnu se můžete přijít podívat denně od 10 do 17h, v listopadu a prosinci od 10 do 16h. Výstava se koná pod záštitou předsedy Přečíst celé

Naši žáci pomáhají charitě

Žáci 4. ročníku oboru grafický design se i letos zapojili do charitativní akce, jejíž výtěžek byl věnován neziskovým organizacím se sociálně zdravotní působností. Akce s názvem Jarmark u Ludmily se konala třetí zářijový čtvrtek na náměstí Míru u kostela sv. Ludmily.  Naši žáci vytvářeli zájemcům z řad veřejnosti body art. Peníze získané z této činnosti byly předány neziskovým organizacím, které je využijí pro Přečíst celé

Imatrikulace 1.D

Dne 25. 9. 2017 se žáci prvního ročníku oboru aranžér zúčastnili slavnostní imatrikulace žáků středních odborných škol oborů vzdělání s výučním listem. Akce se konala v Obecním domě v Praze. Žáci složili slavnostní slib a obdrželi pamětní listy. Slavností imatrikulaci doprovázel hudební program žáků uměleckých škol. [Show slideshow]

Malířský kurz 3. ročník

Studenti 3. ročníků se vrátili z malířských kurzů, kde se po celý týden snažili výtvarně vyjádřit malbou a dalšími technikami krajinu. Již tradičně proběhl malířský kurz v České Skalici s poznávacím výletem do Kuksu. Druhý plenér se konal v okolí vesničky Nečtiny Hrad a studenti měli možnost navštívit klášter Plasy. [Show slideshow]

Fenomén Masaryk

V letošním roce si připomínáme 80 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka. Poznat blíže osobnost prvního československého prezidenta bylo cílem zářijové exkurze uspořádané pro 2. ročník oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti. T. G. Masaryka zná pravděpodobně každý, nicméně studenti a studentky třídy 2. B se o něm chtěli dozvědět více, a tak se pod vedením paní učitelky Soni Fohlerové vydali Přečíst celé

Beseda s ambasadorkou programu DofE

Je to již rok, kdy se naše škola zapojila do prestižního celosvětového vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Mladí lidé ve věku od 14 do 25 let si v rámci DofE stanovují různé cíle v oblasti talentu, sportu, dobrovolnictví a v závěru absolvují dobrodružnou expedici. Své aktivity mohou účastníci plnit ve třech úrovních – bronzová, stříbrná a zlatá. Přečíst celé

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI

Gratulujeme žákyním Agátě Kronďákové a Adrianě Durajové třídy 3A1 k obdržení speciální ceny poroty za fotografie v soutěži Vitam et sanguinem na téma Trivum v boji proti analfabetismu a chudobě, pořádanou Střední školou scénického výtvarnictví v Bratislavě. [Show slideshow]

Exkurze do Veltrus

Žáci 3.B oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti zahájili nový školní rok netradičně celodenní exkurzí na zámku Veltrusy. Užili si velkolepý workshop zaměřený na baroko všemi smysly. Rozšířili si a upevnili znalosti v oblasti historie, dějin umění, literatury, tvůrčího psaní a dramatické výchovy. Na řadu přišly i dovednosti, které v rámci zpracovávaných úkolů byly nedílnou součástí celého dne. Vyzkoušeli si, jak se tvoří Přečíst celé

Den divadla – povedený závěr projektu i školního roku

Poslední úterý školního roku 2016/2017 patřilo akci, kterou vyvrcholil náš projekt „Pojďme spolu zažít školu“. Den divadla byl určený všem ročníkům oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a zúčastnila se ho také třída 3A1, jejíž třídní učitelka Martina Strnadová patřila k organizátorům akce. Program začínal úvodní besedou s hercem Miloslavem Tichým, která byla určená pro všechny zapojené třídy a měla ukázat, že Přečíst celé

S DofE za hranice všedních zážitků!

Červnový víkend patřil ostré expedici. Po úspěšném absolvování cvičné výpravy si tým „Epos o Gilgamešovi“ naplánoval dvoudenní pěší túru do oblasti Křivoklátska. Zatímco cvičná expedice se konala za přítomnosti vyučujících, ostrou výpravu absolvovaly dívky samostatně bez stálého doprovodu dospělé osoby. Během cesty nemohl tým využívat finanční obnos ani moderní technologie. Dívky začaly svou cestu v Pustovětech. Tato obec leží nedaleko Rakovníka Přečíst celé

Exkurze na hrad Karlštejn

Ve středu 28. 6. 2017 se žáci třídy 1. B zúčastnili jednodenní exkurze do CHKO Český kras, kde se za doprovodu paní učitelky Fohlerové a Zelingerové vydali na slavný nedobytný hrad Karlštejn, který je po Praze pravděpodobně druhým nejnavštěvovanějším místem v České republice. Po příjezdu do malebného městyse Karlštejn čekal žáky výstup na stejnojmenný hrad a poté návštěva soukromých a Přečíst celé

Tradice, obyčeje a zvyky Židů

Na závěr školního roku se žáci 2.B vydali na zajímavé dopoledne do Židovského muzea v Praze. V rámci přednášky a následného workshopu se dozvěděli řadu zajímavostí ze života a tradic Židů. V pěti různých dílnách se blíže seznámili s tématy jako je šabat, pesach, židovská svatba a další. Součástí exkurze byla i komentovaná prohlídka Staronové a Maiselovy synagogy a Starého Přečíst celé

Na pravdě záleží

Naše škola se letos zúčastnila projektu Týdny mediálního vzdělávání na školách s tématem Na pravdě záleží. Navštívil nás novinář Petr Vizina a člen organizace Manipulátoři.cz Petr Nutil. V úterý 20. 6. v pátek 23. 6.  žáci z 1.B, 1.A1, 2.B a 3.C nejdříve viděli dokumentární film o manipulaci s informacemi v médiích a následně probíhaly aktivity a debata. Žáci se tak dozvěděli například, jak poznat falešné Přečíst celé

Každý žák si u nás může udělat mezinárodní certifikát ECDL

V těchto dnech testujeme žáky 3C obor informační služby v rámci ECDL. Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard. Více informací podá p.Enderle nebo naleznete na http://www.ecdl.cz.

Job-shadowing na mezinárodní škole v Lucembursku

Poslední dubnový týden jsem v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+ absolvovala job-shadowing na St. George’s International School v Lucembursku. St. George’s International School se nachází v Hammu, v dosahu centra města Lucemburk. Škola nabízí vzdělávání žákům různých národností od 3 do 18 let a je rozdělena na dvě části, tzv. primary school pro žáky ve věku 3-11 let a tzv. secondary school Přečíst celé

Simulované soudní jednání na Právnické fakultě UK

Co je ještě žert a co už vážná věc? Odpověď na tuto otázku hledali žáci 2A1 při simulovaném soudním jednání. Druhý květnový čtvrtek třída 2A1 navštívila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se žáci v rámci výuky práva zúčastnili simulovaného soudního jednání neboli moot court a vyzkoušeli si právo v praxi pod odborným vedením studenta práv Jana Ilka. Jednotliví žáci se na Přečíst celé