Krvavá stopa v okolí naší školy

Se svou polovinou třídy 2.A1 jsme v hodinách anglického jazyka zhruba měsíc pracovali na tématu Kobyliské střelnice. Vzhledem k dlouhodobému projektu zaměřenému na aktivní občanství se v žácích snažíme probudit zájem o místo, kde žijí, a také o historii naší země. Kobyliská střelnice se nachází v blízkosti školy, přesto je to pro některé naše středoškoláky místo doslova neznámé. Nevědí, kde Přečíst celé

DofE nám dává nový směr do života!

Již druhým rokem je naše škola zapojena do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Opět tedy nastal čas podělit se o zážitky a zkušenosti s plněním programu. V současnosti je do DofE aktivně zapojeno 12 žákyň, z toho 8 plní bronzovou a 4 stříbrnou úroveň. Zájem o program DofE roste, což je zřejmé i z účasti 3 studentek z jiných Přečíst celé

Úspěšný postup našeho žáka v mezinárodní soutěži

Student 3.B David Mareš (obor KNC) postoupil v 17. ročníku mezinárodní soutěže Co víš o československých legiích do dalšího kola. Obstál v konkurenci žáků středních škol a gymnázií a prokázal hluboké znalosti o tématu, které nejen v souvislosti s letošním výročím „osmiček“ silně rezonuje ve společnosti. K postupu BLAHOPŘEJEME a do dalšího klání budeme držet palce! Mgr. Pavla Jiříčková

Účást našich žáků v soutěži

Dva týmy žáků oboru KNC (Martina Prosecká, Kristýna Chaloupková a Marek Veverka z 2.B, Alex Romancov z 1.B, Kája Kosová a Martina Zubatá z 3.B) se 27. 3. 2018 zúčastnily soutěže EuropaSecura. Jedná se o celostátní klání studentů středních škol v oblasti priorit bezpečnostní politiky ČR, EU a Severoatlantické aliance. V online kole se testovaly znalosti a schopnosti tříčlenných týmu ve výše uvedených Přečíst celé

Wir gehen ins Kino

Do Goethe institutu chodí naši žáci pravidelně dvakrát ročně na filmy v původním znění s titulky. Cílem je si nejen procvičit a upevnit znalosti z němčiny, nýbrž se také dozvědět, jaká témata jsou v zemi našich sousedů aktuální. Ve středu 14. 3. 2018 zhlédli studenti třetího ročníku oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti festivalový snímek Westen. Během projekce se přenesli do 70. let minulého století Přečíst celé

Oberlausitz

V rámci pravidelných jednodenních historicko – poznávacích exkurzí do zemí našich sousedů jsme se tentokrát vydali do Horní Lužice, oblasti, která po dlouhá staletí patřila k našemu území. U Lužických Srbů jsme navštívili dvě nejvýznamnější města, téměř stotisícový Zhořelec na řece Nise a  čtyřicetitisícový Budyšín na řece Sprévě. Ve Zhořelci/Görlitz jsme si prohlédli historické centrum, které patří k nejzachovalejším komplexům na území celého Přečíst celé

Klíčové roky našich novodobých dějin

Znáte důležité historické milníky našich dějin? Žáci 1.B a 2.A2 již ano. Zúčastnili se totiž přednášky s názvem Klíčové roky našich novodobých dějin, která se uskutečnila ve středu 28. února pod vedením Mgr. Václava Krištofa, zakladatele Společnosti Josefa Škvoreckého. Je nepochybně důležité znát historii země, v níž žijeme, abychom mohli snáze předcházet některým událostem a neopakovali stejné chyby. Už i Přečíst celé

Víkend nabitý učením i zábavou

Díky finančním prostředkům z Evropské jazykové ceny Label jsme mohli uskutečnit vzdělávací víkend s angličtinou, kterého se zúčastnili žáci i učitelé. Za angličtinou jsme vyrazili jak jinak než na západ, i když to byla „jen“ Plzeň. Po počátečních problémech s dopravou jsme si užívali kompletního servisu jazykové školy Perfect World. Výuka začala hned v pátek, ale nejvíce lekcí jsme absolvovali Přečíst celé

Piloting – žáci testovali práci učitelů

Učitelé ze čtyř zemí, kteří jsou zapojeni do projektu „Handbook for RSP Readers“ v rámci programu Erasmus+, v současné době pracují na vzájemném testování aktivit do příručky pro učitele žáků s nízkou čtenářskou gramotností. Aktivity obsahují detailní metodologické instrukce a jsou užitečným nástrojem pro každého učitele, který chce zlepšit své výukové metody, zvýšit u žáků zájem o čtení a hlavně motivovat Přečíst celé

Kladete si otázku, proč studovat právě u nás? Pomůžeme Vám najít odpověď

unikátní spektrum nabízených oborů vytváří zajímavý prostor a potenciál (synergický účinek), naše obory: ekonomika a podnikání, informační služby, knihkupecké a nakladatelské činnosti, aranžér, propagace, grafický design – tento obor uvádíme pro úplnost, jde o umělecký obor, 1. kolo přijímacího řízení uzavřeno, za studium se neplatí žádné školné, škola, která se nachází pouhé 3 minuty od stanice metra Kobylisy, nabízí pestrý výběr Přečíst celé

Akademie MUP – Moderní dějiny

Ve středu 7. 2. na Metropolitní univerzitě naši žáci ze tříd 3.A1, 3.A2 a zájemci z řad tříd 3.B, 3.C a 2.B absolvovali celodenní cyklus přednášek z československých politických dějin 2. pol. 20. století.  V první přednášce PhDr. Jan Bureš, PhD. obeznámil žáky s okolnostmi, které vedly k událostem v Únoru 1948. Po přestávce na kávu, čaj a drobné občerstvení doc. PhDr. Ladislav Cabada, PhD. velmi Přečíst celé

Kontrola, kam se podíváš (a někdy nevidíš)

V úterý před pololetním vysvědčením jsme v hodině němčiny (1B, 3B) a angličtiny (4A2) přivítali hosta, se kterým jsme mluvili o cestování a specifikách letecké dopravy. Beseda se uskutečnila v době, kdy se v médiích řeší případ české dívky zadržené v Pákistánu za pašování drog, proto se Anna-Maria Bartels, která pracuje na mezinárodním letišti v Mnichově, zaměřila zejména na téma bezpečnostních kontrol. Dozvěděli jsme se, že Přečíst celé

Návštěva Goethe institutu

Každoročně se naši žáci účastní filmových představení v původním znění s titulky v Goethe institutu. Letos to byli studenti 2.B a 4.B oboru KNC.   Snímek Kebab Connection z dílny uznávaného německého režiséra, herce, scénáristy a producenta Fatiha Akina tureckého původu rozhodně nezklamal. Romantická komedie na vážnější téma společenského soužití různých kultur se odehrává v dnešním Hamburku. Multikulturní předsudky a stereotypy jsou zde podány Přečíst celé

Poznávání Prahy jinak

V předvánočním čase se třída 4A1 vydala na nevšední prohlídku centra Prahy v rámci projektu Pragulic, který poskytuje veřejnosti a školám procházky s lidmi bez domova. Vzhledem k tomu, že je v hlavním městě život na ulici tíživým tématem, je cílem tohoto projektu nejen pomoci bezdomovcům s návratem do běžného života, ale také přiblížit občanům život těchto lidí a zejména měnit rozšířené stereotypy týkající Přečíst celé

Maturanti navštívili výstavu českého impresionismu

V pondělí 18. prosince se žáci maturitních ročníků vypravili do Jízdárny Pražského hradu, kde od října probíhá největší výstava českého impresionismu v historii. Expozice nazvaná Světlo v obraze / Český impresionismus – inspirace blízké i vzdálené nabízí přes 500 malířských a sochařských děl. Žáci měli příležitost seznámit se s  vývojovými fázemi impresionismu a zhlédnout velké množství prací více než 70 autorů, jakými Přečíst celé

Jak chutná Německo…

Žáci prvního a třetího ročníku oboru KNC se v předvánočním čase zúčastnili miniprojektu o německé kuchyni. Jeho součástí byla prezentace o zajímavých, typických, ale i neobvyklých pokrmech v Německu. Studenti se dozvěděli, co naši sousedé na západě nejčastěji a nejraději jedí, jakým typům pokrmů dávají přednost a co nesmí na jejich stolech rozhodně chybět. Samozřejmě si rozšířili i slovní zásobu, zejména pak Přečíst celé

Minerva – naše nová studentská firma

Žáci třídy 4.C založili studentskou firmu Minerva, jejímž hlavním posláním je uspokojovat touhu po poznání. Firma Minerva pod vedením ředitelky Terezy Soukupové uspořádala v prosinci 2017 seminář pro klienty centra ROSA.  Hlavním tématem semináře byl teambuilding. Studenti v úvodu semináře představili činnost firmy Minerva, seznámili klienty s významem pojmu teambuilding a provedli praktická cvičení, která měla za cíl posílit spolupráci a zlepšení vzájemných Přečíst celé

Studentské prezidentské volby na Náhorní – 1. kolo

Organizace Jeden svět na školách dlouhodobě organizuje studentské volby s cílem seznámit žáky nejen s fungováním zastupitelské demokracie a s volebním systémem ČR, ale zároveň chce přispět k jejich aktivnímu zapojení jako budoucích prvovoličů. Vzhledem k tomu, že se chceme více věnovat aktivnímu občanství, na které je zaměřený i náš projekt „Učením tebe rozvíjím sebe“ v rámci programu Erasmus+, rozhodli jsme se zorganizovat studentské volby i Přečíst celé

Christkindelmarkt v Regensburgu

Žáci naší školy navštěvují tradičně vánoční trhy v německy mluvících zemích.  Letos jsme zvolili bavorskou Horní Falc s proslulým Řeznem – městem na Dunaji s 2000letou tradicí. Díky ucelenému historickému jádru je zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Na poměrně malém prostoru je zde k vidění velké množství zajímavých a jedinečných kulturních památek.  Porta Praetoria – fragment brány z doby římského tábora. Kamenný most z dílny Přečíst celé

Divadelní představení Peter Black II

Studenti zejména třetích ročníků zavítali v doprovodu svých vyučujících anglického jazyka do Salesiánského divadla v Kobylisích. Přišli zhlédnout anglicko-české představení Peter Black II – příběh mladého muže, který přišel o všechno a začíná znovu od píky. Příběhu sice nechyběl humor ani nadsázka, nejednalo se ale o žádnou prvoplánovou komedii určenou pouze k zasmání. Dostatek prostoru byl věnován i zamyšlení nad vážnějšími tématy jako je Přečíst celé