Pád železné opony

V rámci Festivalu svobody proběhla na naší škole ve čtvrtek 3. října pro žáky Historického semináře 3.B a maturanty z dějepisu 4.B přednáška s Mgr. Jaroslavem Pinkasem, Ph.D. z ÚSTRu.
Tématem byl pádu komunismu v Československu, jehož 30. výročí si letos připomínáme. Příběh roku 1989 byl pojat v širším kontextu rozpadu Východního bloku. V průběhu 90 minut se žáci seznámili se sledem událostí, jež vedly ke změně režimu ve východních satelitech.
Prezentace, kterou si dr. Pinkas připravil, žákům skvěle ukázala, jak lze na danou problematiku pohlížet z různých úhlů pohledu a jak je toto téma mnohovrstevné. Získali tak nejen dobrý přehled dějinných okamžiků, ale i řadu podnětů k zamyšlení a případnému dalšímu zpracování.
Diskuze, která následovala, byla důkazem, že toto téma je velmi aktuální, a že mladým lidem rozhodně není lhostejné. Jsou si velmi dobře vědomi toho, že demokracie je křehká a je třeba ji chránit aktivní přístupem a spoluprací ve všech oblastech života.
Mgr. Pavla Jiříčková