Nerozdaná vysvědčení, opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu srpen 2022

VYSVĚDČENÍ
Nebyli jste ve škole, když se vydávalo vysvědčení? A chcete ho dříve, než 29. 8. 2022 od svého třídního učitele / třídní učitelky? Zavolejte na číslo 284.683.306 p. Myškové nebo v případě, že bude na dovolené, na číslo 284.683.289 a domluvte si termín předání.

OPRAVNÉ ZKOUŠKY (na vysvědčení 5)
V dokumentu “opravné zkoušky” naleznete vše potřebné: termíny, místa, složení komise pro opravné zkoušky.

ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU (na vysvědčení N)
V dokumentu “zkoušky v náhradním termínu” naleznete vše potřebné: termíny, místa. Zkoušky v náhradním termínu se zpravidla konají u příslušného vyučujícího, pokud není stanoveno jinak.

Pokud má žák z některého předmětu N, musí nejprve provést zkoušky v náhradním termínu, a teprve následně skládat reparáty. V jeden den lze absolvovat maximálně 1 reparát.  Počet zkoušek v náhradním termínu není limitován.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů.

info o zkouškách v náhradním termínu srpen 2022

Opravné zkoušky

Zkoušky v náhradním termínu

Zkratky předmětů