Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu srpen 2019

V dokumentech “opravné zkoušky” a “zkoušky v náhradním termínu” naleznete vše potřebné: termíny, místa, složení komise pro opravné zkoušky.

Zkoušky v náhradním termínu se zpravidla konají u příslušného vyučujícího, pokud není stanoveno jinak.

Pokud má žák z některého předmětu N, musí nejprve provést zkoušky v náhradním termínu, a teprve následně skládat reparáty. V jeden den lze absolvovat maximálně 1 reparát.  Počet zkoušek v náhradním termínu není limitován.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů.

Opravné zkoušky

Zkoušky v náhradním termínu 2. pol. 2017_18

Zkratky předmětů