Odborná praxe

Aktuality
Jak rozumět evidenci docházky odborného výcviku v systému Bakalář:
Žáci 1. ročníku oboru aranžér mají v lichých týdnech denně 6 vyučovacích hodin
Žáci 2. ročníku oboru aranžér mají v sudých týdnech denně 7 vyučovacích hodin
Žáci 3. ročníku oboru aranžér mají v lichých týdnech denně 7 vyučovacích hodin
Vyučovací hodina pro odborný výcvik má 60minut.
V evidenci tedy vidíme pouze počet hodin, které daný žák absolvoval nebo zameškal v daném dni.
Uvedené časové údaje např. 1. hodina 7.50 – 8.35, se týkají teorie a v evidenci odborného výcviku jsou neplatné.
Stručně: z evidence vyčtu, kolik hodin (o délce 60min)  žák daný den byl na odborném výcviku, ale vzhledem k tomu, že začátky pracovní doby jsou na pracovištích různé, nevyčtu odkdy dokdy odborný výcvik trval.

Domníváme se, že pro základní přehled o docházce je údaj o počtu absolvovaných hodin dostatečný.


Mgr. Radek Kraus  má na starosti:

  • předmět praxe pro žáky oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti

V případě potřeby ho kontaktujte: krausr@ssnahorni.cz nebo osobně ve školní knihovně