Od 5. října vzděláváme distančně

Na základě Nařízení hygienické stanice hl. m. Prahy č. 15/2020 ze dne 1. 10. 2020 je omezení provozu středních  a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561 2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním  a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatořích s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Účinnost tohoto nařízení je od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020

V tomto období výuka přechází do formy distančního vzdělávání.

Žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání

Další informace:

pro žáky -ŽÁK – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020

pro rodiče – RODIČE – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ