Obory vzdělání

grafikaGrafický design  82-41-M/05 Nabízíme možnost profilace ve 3 směrech: Propagační grafika, Prostorový design a výstavnictví, Knižní grafika a ilustrace. Těžiště odborné přípravy spočívá v praktické složce. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma, ZJISTIT VÍCE

aranzerAranžér 66-52-H/01 Žáci se naučí tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. ZJISTIT VÍCE

knihkupectviKnihkupecké a nakladatelské činnosti   66-43-M/01 Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro oblast nabídky, propagaci, distribuci a prodeje knih, jejich vydávání a s tím spojených činností, tedy práce s knihou v široké škále profesních aktivit. Specifikem oboru je jeho výrazná humanitní orientace.  ZJISTIT VÍCE

ekonomikaEkonomika a podnikání  63-41-M/01Program připravuje pro pracovní činnosti v oblasti financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky a personalistiky. Volitelným zaměřením je finanční řízení podniku. Student se naučí zakládat firmu a podnikat, využívat moderní metody   ZJISTIT VÍCE

propagacePropagace 66-42-L/51 Cílem oboru je připravit žáky realizovat v požadované kvalitě finální produkt v rámci propagace a reklamy podle vlastních výtvarných návrhů či na základě požadavků klienta, při využití následujících odborných činností: různé techniky kreslení a psaní písma, samostatné navrhování a realizace  ZJISTIT VÍCE

informacni_sluzbyInformační služby 72-41-M/01 Obor vzdělání obsahuje dvě zaměření – knihovnictví a archivnictví. V zaměření knihovnictví se žáci naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením chodu knihovny, tj. budovat knihovní fond, provádět jeho revize, chránit jej, vytvářet katalogy, pracovat s informačními zdroji, provádět rešerše,   ZJISTIT VÍCE