Obecní dům, Praha

Žáci třetího ročníku oboru grafický design – propagační grafika a oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti navštívili Obecní dům Praze a prohlédli si jeho interiéry. Jedna z nejznámějších secesních staveb v Praze byla vystavěna v letech 1905–1912 podle plánů architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky. Na výzdobě se podíleli nejvýznamnější čeští malíři a sochaři počátku 20. století: Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, Alfons Mucha a další. Interiér zahrnuje několik sálů a v průběhu komentované prohlídky v anglickém jazyce jsme se dozvěděli zajímavosti nejen o každém salónku, ale i o historii Obecního domu, která je úzce spjata s historií vzniku Československé republiky.
Náš výlet poté pokračoval procházkou po Královské cestě, kterou jsme zahájili u Prašné brány a pokračovali jsme přes Staré Město, Malou Stranu až na Pražský hrad. U každé pamětihodnosti jsme se zastavili a jednotliví studenti měli připravené základní informace ke každé památce.
Spojili jsme tedy příjemné s užitečným a věřím, že i díky vlastnímu zážitku si žáci nové znalosti lépe zapamatují. Získané znalosti zúročíme v hodinách odborné angličtiny, na níž se zaměřoval projekt podpořený programem Erasmus+, ze kterého jsme žákům uhradili vstupné do Obecního domu.
Lucie Juppová (vyučující AJ a CAJ)