Napříč Československem

V období od října 2018 do března 2019 probíhal na naší škole projekt programu eTwinning s názvem Napříč Československem. Projekt vznikl na podnět studentů třídy 4B1, jejichž společnou zálibou je literatura a historie. Naším partnerem byla Spojená škola Svidník ze Slovenska. Jednalo se o první realizovanou akci v rámci programu eTwinning.
Cílem několikaměsíční spolupráce bylo rozšíření povědomí o významných osobnostech Československé republiky a obdobích, ve kterých působily. Žákovské prezentace o vybraných osobnostech jsme sdíleli prostřednictvím aplikace eTwinning a videokonference. Zároveň jsme z průběhu prezentací vytvořili video, které natočil a sestříhal žák Jakub Kladiva. Náplní projektových aktivit bylo také vzájemné představení českých a slovenských studentů a rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je např. skupinové rozhodování při výběru osobnosti, příprava prezentací a jejich projekce spojená s diskusí. Studenti získali praktické zkušenosti z oblasti ICT – vyhledávali a třídili informace, využívali výpočetní techniku a vhodné komunikační prostředky, graficky zpracovali logo projektu.

Anna Bocko Bartková

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *